Insändare: Skattesänkningar ingen skåpmat

25.01.2023 14:14
Viking Högnäs skriver (HBL 22.1) att Samlingspartiets utlovade skattesänkningar är skämd skåpmat.
Det är de inte. Vi i Samlingspartiet vill att alla människor skall få behålla en större del av sina inkomster. Om man jämför är inkomstskatten i alla inkomstklasser i Finland 5 procentenheter högre än i Sverige. Högnäs säger att en övre gräns för marginalskatten gynnar bara höginkomsttagare. Det stämmer inte. Redan på inkomstnivåer på 3 000-4 000 euro per månad är marginalskatten plus avgifter redan över 50 procent. Om någon får en tilläggsinkomst så blir netto under 50 procent.
Inkomstskatten bör sänkas, marginalskatten rejält sänkas och de så kallade straffskatterna på pension och arbete som infördes 2012 bör avskaffas.
Sture Fjäder, ordförande, Borgerlig Samling, Samlingspartiet

ANDRA LÄSER