Insändare: Vuxna måste ta tag i det som oroar de unga

30.11.2022 15:15
Vår stora uppgift som samhälle är att bättre ta hand om de unga. Det är de som skall leva med de beslut vi fattar. De ungas välbefinnande är en ödesfråga för vårt samhälle och vi behöver klara och tydliga åtgärder och förändringar.
Från och med nästa regeringsperiod behöver vi skapa sätt för de ungas röst att bli hörd i allt beslutsfattande. Det har visat sig att de ungas möjligheter att delta och påverka är dåliga, också då det gäller saker som inverkar kraftigt på deras framtid och framtidstro. Att inte själv kunna påverka saker som berör en, försämrar ytterligare framtidstron.
I varje kommun finns ett lagstadgat ungdomsfullmäktige eller motsvarande, vilket är bra. Nu måste vi skapa permanenta sätt för de unga att påverka beslutsfattandet också på nationell nivå. Dessutom skall ungdomspåverkan bedömas i allt beslutsfattande, både proaktivt och som uppföljningsinstrument. Detta innebär att man bedömer beslutens och åtgärdernas inverkan på de ungas och deras familjers välmående och deras rättigheters förverkligande. Avgörande och centralt är att höra de unga och att respektera deras åsikt.
De ungas mående är mycket beroende av de krav som ställs på dem. Välmående är en räkneoperation där man från realitet subtraherar de förväntningar som ställs på en. För de unga ger denna räkneoperation i dag ett negativt resultat. Vi lever i tider av pandemi, klimatkris och krig då förväntningarna och orosmomenten inför framtiden är enorma. Det är nu vi vuxna skall se till att kursen ändras. Vi skall både på riktigt ta tag i de saker som oroar de unga, så som klimatkris och utbildnings- och jobbfrågor samtidigt som vi måste ta ansvar för att de ungas röst blir hörd och tas i beaktande i vårt beslutsfattande.
Fredrik Waselius, Grankulla

ANDRA LÄSER