Christina Gestrin är årets Fredrika

Christina Gestrin, agroforstmagister inom miljövård, får årets Fredrika Runeberg-stipendium på 10 000 euro för sitt långa och outtröttliga engagemang för miljön, meddelar Svenska kulturfonden.

Christina Gestrin är årets Fredrika 2019.
SPT
02.09.2019 07:20 UPPDATERAD 02.09.2019 07:24
Christina Gestrins arbete för miljön började långt innan flygskammen, klimatångesten och den globala uppvärmningen fyllde våra nyhetsflöden.
Hennes arbete för miljön började redan på 1990-talet på Miljöministeriet och i Forststyrelsen. Under 15 år i riksdagen var Gestrin bland annat medlem i riksdagens miljöutskott.
– Gestrins arbete och drivkraft är ett utmärkt exempel på samhällsmoderlighet i vår tid. Precis som Fredrika är också Christina Gestrin en föregångare i både samvets- och samhällsfrågor, säger stipendiekommitténs ordförande Ann-Luise Bertell.
Gestrin har lång erfarenhet som beslutsfattare och påverkare – lokalt, nationellt och i nordiska sammanhang. Stipendiekommittén konstaterar att hennes arbete visar att litet och stort hör ihop. I miljöfrågor har vi alla en roll och ett ansvar – varje enskild människa, hela samhället och varje nation.
Fredrika Runeberg-stipendiet utdelas varje år på Fredrika Runebergs födelsedag den 2 september till förtjänta personer som arbetar i hennes anda.
Fredrika Runebergs stipendiefond förvaltas av Svenska kulturfonden och har som syfte att bevara minnet av Fredrika Runebergs gärning och stimulera till den samhällsmoderlighet som var utmärkande för henne.

Christina Gestrin

Riksdagsledamot 2000-2015 för SFP.
Ordförande för Folktinget 2011-2015.
Medlem i Nordiska rådet 2007-2015, bland annat ordförande för miljö- och naturresursutskottet.
Ordförande för den parlamentariska Östersjökonferensen BSPC 2008-2011.
Utrikesministerns särskilda representant för Östersjösamarbetet med fokus på miljön 2018-2019.
Styrelseordförande för PEFC Finland, Finlands Skogscertifiering rf från 2018.
Författare till rapporten Miljösamarbetet i Östersjöregionen – Ett exempel på fredlig dialog, som Nordiska rådet publicerade år 2018.

ANDRA LÄSER