Stormen Topi sveper över landet – fler än 7 000 hushåll utan el i Österbotten

Många hushåll i Österbotten, Södra Österbotten och Åboland är utan el. Både elbolag och räddningsverk höjer nu beredskapen.

Under kvällen väntas kraftiga vindbyar med en hastighet på upp till 25 meter per sekund mellan Vasa och Uleåborg.
Kraftiga vindbyar har fällt träd på ellinjer och orsakat elavbrott i Österbotten. Stormen Topi har pågått sedan måndag förmiddag.
Vid sextiden på måndag kväll var över 4 400 hushåll i Vasa elnäts område utan el. På elbolaget Carunas område var närmare 1 200 kunder i Närpes och över 1 000 kunder i Kristinestad utan el på måndag kväll.
Vasa Elnät har höjt sin beredskap på grund av stormen. Bolaget uppmanar sina kunder att inte själv röja fallna träd. Både röjnings- och reparationsarbeten bör göras av proffs.
Vinden lär försvagas mot natten, menar myndigheter.
Även Österbottens räddningsverk har höjt beredskapen.
Kaj Enqvist, jourhavande chef vid Österbottens räddningsverk, säger att de har haft 36 uppdrag med anledning av stormen. Uppdragen rör främst träd som fallit över vägar och ellinjer.
– Vi väntar oss att vinden avtar omkring tiotiden i kväll, säger Enqvist.

Elavbrott i Åboland

Stormen Topi har även påverkat Åboland. Speciellt drabbade är Pargas, Houtskär och Korpo.
Under kvällen väntas kraftiga vindbyar med en hastighet på upp till 25 meter per sekund mellan Vasa och Uleåborg. Mot natten försvagas vinden.
Översvämningscentret vid Finlands miljöcentral varnar även för översvämningar i Österbotten, Satakunta, Egentliga Finland och Nyland.
ANDRA LÄSER