Så inverkar den nya läroplikten på studiestöden

Studerande som omfattas av läroplikt får framöver inte skolresestöd på samma grunder som övriga studerande. Det är en av förändringarna som den utvidgade läroplikten lett till.

Studerande som omfattas av läroplikt kan få skolresestöd om de har minst sju kilometer till skolan, medan gränsen för övriga studerande går vid tio kilometer.
SPT
03.08.2021 18:06
Till följd av att den nya lagen om utvidgad läroplikt trädde i kraft den 1 augusti sker ändringar vad gäller studerandes rätt till studiestöd och skolresestöd, meddelar Folkpensionsanstalten.
Den utvidgade läroplikten gäller unga som avslutar sina studier inom den grundläggande utbildningen år 2021 eller senare. Reformen innebär att de unga framöver omfattas av läroplikt tills de fyllt 18 år, och studierna på andra stadiet ska vara avgiftsfria för dem.
Studerande kan också i framtiden få såväl studiestöd som skolresestöd, men en del villkor ändras nu.

Nya grunder för att få stöd

För studiestödets del innebär lagändringen att de studerande som är berättigade till avgiftsfri utbildning inte har rätt till ett läromaterialstillägg till sin studiepenning. Övrigt studiestöd kan de dock få på samma grunder som andra studerande.
Vad gäller skolresestöd kommer de studerande som är berättigade till avgiftsfri utbildning framöver få skolresestöd på andra grunder än övriga studerande.
Exempelvis kan studerande som är berättigade till avgiftsfri utbildning få skolresestöd om de bedriver vuxengymnasiestudier, avlägger en yrkesexamen eller genomgår en utbildning inom fritt bildningsarbete som riktar sig till läropliktiga. Övriga studerande har inte rätt till skolresestöd då de genomför dessa studier.
Rätten till skolresestöd påverkas av flera faktorer, bland annat av priset på resebiljetten och skolresornas längd.
Studerande som fortfarande är läropliktsskyldiga har rätt till skolresestöd om skolresan är minst sju kilometer i en riktning, medan minimiavståndet för övriga studerande är tio kilometer i en riktning.

ANDRA LÄSER