Miljöångest, Javatigrar och ett oskrivet blad att fylla med tankar

Trots det tunga ämnet miljökrisen är Silentopia en mild och lyrisk, till och med lekfull helhet. Dans och musik för en stark dialog, och även forskare medverkar på scen. Grundtonen i verket påminner också om naturens helighet.

De fyra dansarna i Silentopia dyker in i en mångfald av stämningar, på bilden Kaisa Niemi och Jukka Tarvainen.
Tove Djupsjöbacka
17.04.2022 06:00
Vad handlar konsten om i vår tid? Ett självklart ämne just nu är miljökrisen. I bästa fall kan konst göra en viktig insats genom att sensibilisera sin publik och bjuda in till eftertanke. Den ambitiösa helheten Silentopia blir en upplevelse av det slaget: ett scenkonstverk, en värld att dyka in i för några timmar, men samtidigt ett oskrivet blad att fylla med egna funderingar snarare än predikan fylld av pekpinnar. Grundtonen i verket påminner också om naturens helighet, inte för inte kallar man andra delen för en ritual och utrymmet för ett naturkapell.

ANDRA LÄSER