Sunkig stämpel ska tvättas bort i Alberga – nytt och fräscht norr om järnvägen

Den nya detaljplanen för Alberga centrum siktar på att stadsdelen i framtiden bättre ska knytas ihop över järnvägen och Åbovägen. Omfattande investeringar ska göras för att fräscha upp framför allt den delen av Alberga som ligger norr om järnvägen.

Kollektivtrafiken i Alberga ska knytas ihop med ett resecentrum likt det i Dickursby i Vanda.
Alberga centrum i Esbo ska genomgå en förändring under de närmaste åren. En ny detaljplan har skissats för att utbudet av service och grönområden ska bli större. Drygt 75 000 kvadratmeter med ytor för bostäder, affärer och kontor ska byggas norr om järnvägen i Alberga. Planeringen har också väckt en hel del diskussion i stadsplaneringsnämnden. Nämnden tog i somras timeout och uppmanade stadsarkitekterna att utveckla Alberga mer trivsamt så att till exempel Blecktorget ska vara ett öppet utrymme med en scen.

ANDRA LÄSER