Nya regler: Ingen tvingas installera kompost – men alla ska sortera bioavfall

Kraven blir striktare för biokomposteringen i hushållen. Bioavfallet ska skiljas från blandavfallet med bioavfallskärl eller kompost. Väljer man kompost ska den anmälas till myndigheterna. I Kronohagen på restaurang Nolla är man proffs på det som allt fler ska göra.

Albert Franch Sunyer har en näve full av nyproducerad mull.
Dann Petterssondann.pettersson@hbl.fi
14.07.2022 05:01
Kompostering är inget nytt på restaurang Nolla i Rödbergen i Helsingfors. Här luktar det för stunden lite som i en ladugård. Doften kommer från komposten som precis varit öppen.
Den stora pjäsen står längs med en vägg inne i matsalen, för alla att beskåda. En av restaurangens grundare, Albert Franch Sunyer, berättar att kompostering har varit med från början när restaurangen öppnade 2018.
– Vi matar komposten med en massa olika saker, som kartong utan nitar, grönsaker, ben från till exempel kyckling och anka. Det tar olika länge för olika produkter: grönsaker är vanligen komposterade på 24 timmar, medan benbitar kan ta upp till en månad och grisavfall ungefär 15 dagar.
Albert Franch Sunyer tror på kompostering och hoppas gospeln sprider sig.
En del av det komposterbara avfallet åker inte direkt ner i den mörka avgrunden. Fiskben och grönsaker kokas sönder till fond – finns det smak i produkterna ska den tas till vara innan det blir mull.
– Men slaktrester, grönsaksskal och sådant som inte längre kan användas till matlagning komposteras direkt. Ett annat exempel är äggskal, jag vet inte vad man kan laga av det förutom mull, säger Franch Sunyer leende.
På restaurangen satsar Franch Sunyer och hans kollegor på ett naturligt kretslopp. När avfallet blivit mylla åker den till restaurangens producenter. Den rostfria komposten kostar ungefär 30 000 euro. En avsevärd investering, men det handlar om planering, säger Franch Sunyer.
– Allt handlar om hur långt fram i tiden man planerar, hur länge man har tänkt att restaurangen ska fortleva. Det är mycket pengar, men på sikt jämnar det ut sig. Vi behöver inte betala för upphämtning av bioavfall. Dessutom känns det som rätt sak att göra och något fint vi kan erbjuda våra producenter.
Det är mycket pengar, men på sikt jämnar det ut sig. Vi behöver inte betala för upphämtning av bioavfall. Dessutom känns det som rätt sak att göra och något fint vi kan erbjuda våra producenter.
Albert Franch Sunyer
Albert Franch Sunyer tittar ner i komposten.

Nu ska hela landet sortera

Restaurang Nolla med egen kompost är en föregångare i hanteringen av bioavfallet. Under de närmaste åren kommer allt fler hushåll att följa Nollas exempel då nya regler börja gälla för sophanteringen.
Hela landet omfattas av omställningen, säger Minna Partti på Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Förändringarna för insamlingen gäller framför allt enfamiljshus, parhus och små flerfamiljshus.
– De nya reglerna omfattar också huvudstadsregionen. Kompostering kommer att vara ett alternativ till insamling och upphämtning av bioavfall.
Exakt hur systemet kommer att fungera är inte klart i nuläget. Ett förslag har sänts på remiss, men det finns ännu inte någon fastslagen tidtabell, säger Partti.
– Om förslaget går igenom utan förändringar, kommer insamlingen av bioavfall från hus med färre än fem lägenheter, inklusive enfamiljshus, gradvis att trappas upp. Och komposten blir ett alternativ för dem som inte vill ha bioavfallskärl som töms av sopbilarna.
Sorteringen kommer inte att införas samtidigt överallt. Målet är att Esbo, Grankulla och Kyrkslätt ska sortera bioavfall på det nya sättet från juli 2023, Vanda från januari 2024 och Helsingfors från juli 2024. Fritidsbostäder i regionen omfattas inte av förändringarna.

Snabbare tidtabell i resten av Nyland

– Det kommer att komma striktare krav på att sortera bioavfall. Kraven kommer att gälla större tätorter som finns i västra och östra Nyland. Men ingen tvingas installera kompost i vårt område, säger Malin Kurkisuo, avfallsinspektör vid Nylands avfallshanteringsmyndighet.
Med området avser hon kommunerna Askola, Hangö, Ingå, Högfors, Lojo, Lovisa, Borgnäs, Borgå, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis.
I mullen syns ett ben som inte ännu har brutits ner.
Precis som i huvudstadsregionen kan man välja mellan bioavfallskärl och kompost.
– Egentligen kan man tala om skyldigheten att samla in bioavfall i större tätorter. Målet är att bioavfallet inte ska ligga med blandavfallet som går till förbränning, för då förlorar vi näringsämnen och liknande.
I avfallslagen har det dessutom införts en skyldighet att anmäla kompostering. Kravet på att anmäla kompostering gäller alla fastigheter som komposterar sitt bioavfall.
I Nyland utanför Helsingforsregionen träder de nya bestämmelserna i kraft redan den 1 september 2022. 
De som sorterar sitt bioavfall i en kompost har möjlighet att få blandavfallskärlen tömda med längre intervall.
– Om du gör anmälan om kompost kan du få förlängt intervall för tömning av blandavfallskärl, upp till fyra veckor. Det normala är att kärlen töms varannan vecka. Vill man ha ännu längre intervall, upp till var sjätte eller var åttonde vecka, ska man utöver bioavfall även sortera allt annat avfall: plast, glas, metall, småmetall, papper och kartong.

Hur är det med fritidsbostäder?

– För fritidsbostäder gäller också skyldigheten att anmäla kompostering. Sommargäster måste vara anslutna till avfallshanteringen och det finns olika sätt att vara ansluten. Man kan till exempel ha glesare tömningsintervall om man inte är på stugan varje vecka. 
Skyldigheten att anmäla gäller alla som komposterar. Det gäller även om man delar avfallskärl med andra, till exempel i ett väglag. 

Hur övervakas komposterna och vilka påföljder är att vänta om man inte anmält sin kompostering?

– Det har varit glädjande att många har tyckt att det är viktigt att meddela om komposten, men det händer ingenting om man inte meddelar. Vi har inte resurser att kolla om folk har komposter.

ANDRA LÄSER