Gruvbolaget Terrafame har beviljats tidsbegränsat miljötillstånd och får utöka verksamheten

Terrafame har beviljats tidsbegränsat miljötillstånd för gruvdriften och dess utvidgning i Sotkamo. Miljötillståndet är i kraft till mars 2030. 

Terrafame har fått ett tillfälligt miljölov och kan nu utvidga verksamheten.
Anna Korkmananna.korkman@hbl.fi
20.06.2022 10:46 UPPDATERAD 20.06.2022 14:57
Det nya miljötillståndet gör det möjligt för Terrafame att öka det årliga utvinningen av malm och gråberg, samt att utvidga dagbrottet i Sotkamo. Samtidigt kan gruvbolaget utöka annan form av verksamhet, som berör hanteringen av vattenresurserna i området. 
Terrafame planerar bland annat att bygga en damm och delvis tömma den närbelägna sjön Salminen som förstörts på grund av gruvdriften i området, för att få bort ansamlingar av giftiga ämnen.
Ärendet har behandlats av regionförvaltningsverket i Norra Finland i fem års tid. Gruvbolaget måste ansöka om nytt miljötillstånd före den 31 mars 2029. Att tillståndet är tidsbegränsat beror på driftsmässiga osäkerheter, bland annat beträffande avfalls- och vattenhanteringen i verksamheten. 
Terrafame och dess föregångare Talvivaara har länge varit omdiskuterade på grund av miljöskadorna som bolagens verksamhet orsakat. 
Den utökade produktionen kommer att leda till en ökad mängd avfall och utsläpp i området. Regionförvaltningsverket har i sitt beslut därför fastställt flera bestämmelser som berör begränsning av utsläppen som leds till vattendrag och luften, bullerproblemen och produktions- och avfallshanteringen.

ANDRA LÄSER