Insändare: Reservera kännbara anslag för språktillägg

03.07.2022 15:16
Behovet av språkkunskaper ventileras på debattsidorna i dessa dagar på grund av regeringens ovilja eller oförmåga att göra svenskan obligatorisk i studentexamen igen. I praktiken erfar vi alla att de yngre åldersklasserna inte längre ens förstår talad svenska, än mindre vågar uttrycka sig på svenska ens i serviceyrken.
Man beklagar saknaden av politisk vilja och anser att slaget om nationalspråken är för alltid förlorat. Varför måste man bara se hinder? Kan man inte vända på steken och använda sig av ett belöningssystem? Motivationen att lära sig språk höjs då som i ett trollslag. Om det i budgeten skulle reserveras kännbara tilläggsanslag för språktillägg i statliga och kommunala tjänster skulle inställningen till att lära sig språk, i det här fallet ett nationalspråk, ändras. Språkkunskaper som i slutändan ger mera pengar i handen skulle vara en konkret åtgärd som högst sannolikt har betydelse. Finns den politiska viljan så är det här genomförbart.
Naturligtvis inverkar också ökade timresurser, på ett så tidigt stadium som möjligt, men det är inte den enda metoden när det gäller att höja finländares språkkunskaper. Om man inser att man kommer till rätta på ett annat språk än sitt modersmål är också den insikten en belöning i sig.
Elisabeth Liljeqvist, Ingå