Finlands Bank: Sällsynt svag efterfrågan på företagslån i september

Under perioden juli-september i år 2020 utbetalades färre nya företagslån än någonsin under motsvarande period på 2010-talet, skriver Finlands Bank.

De finländska företagen lyfte exceptionellt få nya lån i september, skriver Finlands Bank.
Efter att ha ökat kraftigt under början av 2020 mattades utbetalningarna av nya företagslån av under sommaren. De finländska företagen – med undantag för bostadsbolag – lyfte exceptionellt få nya lån i september. Det skriver Finlands Bank i ett pressmeddelande.
Dessutom lyfte företagen få stora lån, det vill säga lån på över en miljon euro. Av den sammanlagda lånesumman i september var endast hälften, 489 miljoner euro, stora lån.
Under det första halvåret lyfte företagen nya lån för sammanlagt 10,8 miljarder euro. Senast 2014 har utbetalningarna varit större under motsvarande period.
ANDRA LÄSER