Små steg i taget

Presidentmötet på Gullranda ledde inte till något genombrott i de kyliga relationerna, men i bästa fall visade det att Ryssland och väst ändå vill hålla dialogen levande.

03.07.2016 06:00 UPPDATERAD 02.07.2016 13:09
Ett centralt element i Rysslands stora berättelse om sig själv och omvärlden är att Ryssland är ett välvilligt land som omges av hotfulla grannar som man måste vara beredd att försvara sig emot. Rysslands historia med talrika invasioner från både väst och öst gör den här bilden mycket förståelig.
En konsekvens av berättelsen är att Ryssland vill vara omgivet av grannländer som man kan utöva någon form av kontroll över. När Sovjetunionen upplöstes och de kommunistiska lydstaterna i Östeuropa blev fria stod Ryssland utan den säkerhetspolitiska buffertzon som Warszawapakten utgjorde.
Efter svaghetsperioden under 1990-talet har Ryssland målmedvetet byggt upp sin militära kapacitet, och samtidigt visat att de geopolitiska realiteterna är oförändrade.
Under sitt korta besök i Nådendal gav president Vladimir Putin flera prov på den här berättelsen.
Ryssland provocerar ingen, men Ukraina var utsatt för en utländsk provokation som ledde till en statskupp och till att Krim fredligt och frivilligt anslöt sig till Ryssland. Nato ökar sin militära närvaro i länder som gränsar till Ryssland, men när Ryssland manövrerar trupper på sitt eget område uppfattar omvärlden det som hotfullt.
Sällan har fiendebilden av Nato målats så tydligt som när president Putin citerade "en finländsk vän" och sade att Nato gärna skulle kriga med Ryssland till den sista finska soldaten. Är det det ni vill, undrade Putin.
Han gjorde inte någon hemlighet av att Ryssland skulle reagera militärt om Finland skulle gå med i Nato.
I så fall är Finlands försvarsmakt inte längre självständig, utan en del av Natos militära infrastruktur, som då gränsar till Ryssland, sade Putin.
Men Nato är en allians av självständiga länder som fattar sina beslut i samråd. I Ryssland är de politiska och militära resurserna i sista hand samlade hos en man, han som på fredagskvällen stod på Gullrandas soliga gräsmatta.
Forskaren Hanna Smith vid Alexanderinstitutet kommenterade för Yle att Ryssland har två bilder av Finland. Finland är dels en partner och en god granne som man kan samarbeta med. Men Finland är också medlem av internationella organisationer, som EU, och går kanske i Natos ledband. I den egenskapen kan Finland inte fatta självständiga beslut.
Putins släng om att Finland som ett laglydigt land håller sig till sanktionerna som EU har beslutat om gav prov på den här synen.
President Niinistö svarade att Finland inte lyder utan själv är med om att fatta EU:s beslut. Markeringen var både tydlig och viktig.
I förhandsspekulationerna antog man att Vladimir Putin skulle sända någon form av signaler till Natos toppmöte om en knapp vecka. Sauli Niinistö är ju med vid det mötet.
Visst fanns det budskap i den riktningen. Rysslands markerade ogillande av ett finländskt Natomedlemskap är en sådan signal. Med tanke på att Finland och Sverige många gånger har betonat att länderna strävar efter att ha samma relation till Nato är Rysslands negativa inställning också ett besked till Sverige.
Den storpolitiska spänningen satte sin bestämda prägel på mötet, men det fanns också utrymme för ett visst närmande.
Den konkretaste gesten var Sauli Niinistös utspel om att flygplanen som rör sig över Östersjön ska ha sina transpondrar påslagna för att undvika risker och felbedömningar. President Putins svar var intressant. Han accepterade Niinistös förslag, och sade att han ska ge order om att frågan ska tas upp i Rysslands och Natos gemensamma råd som träffas efter Natos toppmöte.
Det är den formellt riktiga vägen, men att Putin tog upp samrådsorganet var ett tecken på att också han vill hålla dialogen med Nato levande. President Niinistö lade knappast fram förslaget utan att först ha förankrat det både i väst och öst.
Den ryske presidentens korta besök öppnade knappast vägen för uppvärmning av de kyliga relationerna mellan Ryssland och EU och Nato. Men i bästa fall visade mötet, där de båda presidenterna talade klarspråk och inte dolde att uppfattningarna går isär på viktiga punkter att det finns en ömsesidig vilja att öppna låsningarna, med Niinistös ord, små steg i taget.

ANDRA LÄSER