Känslan av att Finland kunde vara Ukraina

Bilderna från Ukraina fungerar annorlunda än rapporteringen om andra hemskheter – kanske inte för världen i stort, men för oss här i Finland. Vi inser att vi en vacker dag kan befinna oss i samma situation.

En man lämnar sitt hus efter bombningarna i Charkiv.
09.03.2022 11:30 UPPDATERAD 09.03.2022 18:07
“Allt som väcker föreställningar om smärta och fara, det vill säga allt som är skräckinjagande /…/ är en källa till det sublima vilket är den starkaste känsla medvetandet kan erfara.”
Formuleringen kommer från den irländska sjuttonhundratalsstatsmannen Edmund Burke, och det är viktigt att notera att han inte tänkte sig att det sublima är en känsla som råder hos dem som upplever smärta och fara utan hos dem som ser på. Det man ser på ska helst vara storslaget, spektakulärt och man ska kunna känna tillfredsställelse över att man inte är där, att man själv är i säkerhet.
Man fick höra mycket om det skräckinjagande på Edmund Burkes tid. När man 1748 gjorde en helt vardaglig utgrävning för en vattenledning hittade man staden Pompeji som blev begravd av lavamassor vid vulkanen Vesuvius utbrott år 79 efter vår tideräknings början. En tiondel av stadens befolkning, runt tvåtusen människor, beräknas ha omkommit. 1755 drabbades Lissabon av en väldig jordbävning som förutom det kungliga palatset förstörde kyrkor, bibliotek och museer och kostade tolv tusen människoliv.

ANDRA LÄSER