Beväringsförbundet vill låta beväringar rösta på garnisonen – "alla sätt att öka valdeltagandet välkomna"

Valdeltagandet bland unga är lågt. De färre permissionerna under coronaepidemin kan göra att ännu färre röstar under kommande kommunalval, befarar Beväringsförbundet.

Under coronaepidemin har beväringarna i högre grad än förr varit tvungna att tillbringa sina lediga dagar på garnisonerna.
04.01.2021 08:02
Beväringsförbundet kräver att beväringarna ska kunna rösta på garnisonsområdet under pandemin. Förbundet skriver om saken i ett pressmeddelande på måndagen.
Under coronaepidemin har beväringarna i högre grad än förr varit tvungna att tillbringa sina lediga dagar på garnisonerna. Det kan påverka det redan låga valdeltagandet bland unga negativt, befarar förbundet.
Beväringsförbundets ordförande Atte Grönroos föreslår beväringarna kunde tillåtas rösta på garnisonerna under det kommande kommunalvalet. En liknande praxis finns till exempel i sjukhus och fängelser.
"Alla sätt att öka ungas valdeltagande är nu mer än välkomna. De färre permissionerna får inte göra dem som låter bli att rösta på valdagen ännu färre", säger Atte Grönroos i pressmeddelandet.

ANDRA LÄSER