"De nordiska länderna är mer utsatta för infiltrering"

Hur sannolikt är det att Ryssland skulle utnyttja fastighetsinköp som en del av hybridkrigföring? Det är helt klart en möjlighet, säger Mark Galeotti, en av Europas främsta experter på rysk underrättelsetjänst.

Den polisiära insatsen vid tillslaget mot Airiston Helmis fastigheter i Skärgårdshavet kan eventuellt ses som den största polisoperationen i modern tid och har uppmärksammats stort i medierna.
Centralkriminalpolisen i Finland har hela tiden hållit fast vid att det enda man undersöker kring Airiston Helmi är ekonomisk brottslighet. Men mycket tyder på att operationen även har säkerhetspolitiska dimensioner.
En faktor är omfattningen av polisoperationen, där fyrahundra personer och tre olika myndigheter (polisen, flottan och gränsbevakningen) deltog. En annan att presidenten och regeringen var informerade på förhand.
Att den ryska annekteringen av Krimhalvön skedde så smidigt berodde till stor del på att omfattande militär infrastruktur redan var på plats, tack vare den ryska flottbasen i Sevastopol. Ett privat fastighetsimperium i Åbolands skärgård är visserligen inte jämförbar med en rysk flottbas, med allt vad den innebär av soldater, vapenlager och militärt materiel. Men Mark Galeotti, en av Europas främsta experter på rysk underrättelsetjänst, säger till HBL att de finländska myndigheterna helt klart har betraktat Melnikovs skärgårdsimperium som en säkerhetspolitisk risk.
– Den stora operationen i Pargas bara bevisar att de finländska säkerhetsstrukturerna är alerta. Vi får inte bli paranoida och tro att varenda rysk medborgare som investerar i våra länder är en spion eller agent. Men myndigheternas uppgift är att tänka på de här sakerna, och av allt att döma gör de det i Finland, säger Mark Galeotti, som just nu är Jean Monnet-fellow vid European University Institute i Florens.
Han konstaterar att omfattande tomtköp är något som ryska investerare främst har sysslat med i de nordiska länderna.
– Vi har inte sett det i Italien eller Storbritannien på samma sätt. Det beror antagligen på att de är Natoländer, medan Finland och Sverige inte är det. Natos område är skottsäkert. Men i teorin betraktar Ryssland fortfarande Finland och Sverige som ett område där stora militära operationer kan äga rum. Då finns det en viss logik i att äga tomter och fastigheter där.
Galeotti vill inte spekulera i om just Airiston Helmi är ett sådant exempel. Myndigheterna har inte sagt ett ord om misstänkt infiltrering utåt, eller lagt fram några bevis. Men att Skyddspolisen deltar i utredningen visar helt klart på att misstanken finns där.
– De här sakerna vet vi inte säkert. Vad vi vet är att tomtköp som inte verkar ha något som helst kommersiellt syfte är misstänkta. Om någon gör stora investeringar utan någon ekonomisk vinning är vederbörande antingen mycket dum eller också är motivet något annat än att tjäna pengar.
ANDRA LÄSER