Myndigheterna kommer inte att få något tack

År 2009 schabblade våra myndigheter rejält när det gällde svininfluensan. Det är lätt att förutse att våra myndigheter inte kommer att få något tack för hur de har skött coronakrisen.

14.10.2020 11:10
Den 4 oktober publicerades i USA Great Barrington en deklaration för att få slut på skrämselpropagandan kring corona. Dokumentet hade undertecknats av en stor mängd medicinska toppexperter. Det huvudsakliga innehållet var att människor med spröd hälsa skall skyddas, medan grundfriska måste få leva ett normalt liv, och de nuvarande orimliga begränsningarna måste omedelbart upphävas. BBC har redan rapporterat om det här uppropet, men i Finland har medierna tigit ihjäl saken. Strax efter Great Barrington-deklarationen gjorde WHO en kovändning i sina rekommendationer genom att med doktor David Nabarros röst vädja till världens ledare och be dem att inte använda nedstängning som en primär kontrollmetod att tackla coronaviruset.
Vi är nu i ett läge där sakkunskapen hos vårt lands myndigheter har lett till helt andra åtgärder än vad experterna i den ovannämnda Great Barrington-deklarationen rekommenderar och deras akademiska meriter är utan tvivel på minst lika hög nivå som våra myndigheters. Enda slutsatsen av att högt utbildade experter inom samma område kommer till så olika slutledningar är att problemet ännu inte har en medicinsk lösning, utan åtgärderna styrs av politiska passioner. Om så faktiskt är fallet måste all coronahysteri som medierna underblåser och alla samhällsnedbrytande nedstängningsåtgärder som myndigheterna vidtar anses vara helt oansvariga.
Jag har under min läkarkarriär många gånger varit vittne till hur "den enda rätta" behandlingen har övergetts och senare ansetts vara helt fel. Alla som på 1960-talet fick hjärtinfarkt ordinerades absolut sängvila. I dag skulle en sådan ordination få läkaren att förlora sina läkarrättigheter. Då jag specialiserade mig till öronläkare punkterade jag alla nätter trumhinnor på barn som skrikande kämpade emot. I dag anses den här "enda rätta" behandlingen vara en medeltida tortyrmetod, och den utförs nu endast i mycket tvingande fall.
År 2009 schabblade våra myndigheter rejält när det gällde svininfluensan. Det är lätt att förutse att våra myndigheter inte kommer att få något tack för hur de har skött coronakrisen, när vi efter någon tid kan blicka tillbaka på alla åtgärder som har vidtagits.

Rauli Mäkelä,

läkare, Esbo

ANDRA LÄSER