Chefsläkaren i Sibbo: "Hemkommun är A och O"

Anledningen till att Sibbofamiljen hamnade i kläm i byråkratimaskineriet har att göra med hur lagstiftningen är skriven. För att ha rätt till skattefinansierade hälsovårdstjänster måste du ha en hemkommun, vilket en person som ännu inte har fått uppehållstillstånd saknar.

– I Finland är reglerna sådana att förlossning räknas som vård av mamman. Vem som är far till barnet inverkar inte. Vill man se en förändring av reglerna måste lagstiftningen ses över, säger chefsläkare Anders Mickos i Sibbo.
Rasmus Lindroos pekar ut överläkaren i Sibbo, Anders Mickos, som en av de tjänstemän som han har haft att göra med i kampen om att få sjukvård för sin gravida fästmö och ofödda bebis.

ANDRA LÄSER