Vår politiska kris skakar nu hela EU

Det är inte bara regeringen som nu är i gungning, Finland försätter hela EU i en krissituation.

LedareTommy Westerlund
27.04.2021 14:45 UPPDATERAD 27.04.2021 18:04
Den här dagen, tisdagen den 27 april, kan gå till historien som en av de mest dramatiska i finländsk politisk historia. Då det här skrivs gungar regeringen rejält på grund av att man inte lyckas nå enighet i de rekordlånga förhandlingarna om rambudgeten. Samtidigt slog riksdagens grundlagsutskott i dag fast att ett godkännande av EU:s 750 miljarder stora stimulanspaket kräver två tredjedels majoritet i Finlands riksdag.

ANDRA LÄSER