Att stänga en skola räddar de andra

Bemböle skola i Esbo hotas av nedläggning. Det finns många bra argument för att hålla kvar skolan men vi behöver också se till helheten. Att bevara ett välfungerande och starkt skolnät på svenska i Esbo är viktigt för oss. Vi strävar efter att alla våra elever skall ha det så bra som möjligt med tanke på undervisningen och att resurseringen är lämplig.
Vi har följt elevantalet och prognoserna i många år och ser att elevantalet i Esbos svenska skolor inte räcker till för alla de skolor vi nu har i vårt skolnät. Färre elever betyder också färre lärare eftersom resurserna i skolorna delas ut enligt elevantal. För några år sedan ändrades elevupptagningsområdena men hur vi än ändrar på dem blir eleverna i våra svenska skolor inte flera, tyvärr.
Som SFP-politiker i Esbo vill vi givetvis inte stänga en enda svensk skola eller göra skolnätet glesare än vad det redan är i dag. Att hålla Bemböle skola öppen påverkar dock inte endast Bemböle utan hela skolnätet och därmed alla våra elever i Esbo. Den hotas inte av nedläggning för att den skulle vara dålig på något sätt utan för att vi har för få elever för att hålla kvar alla våra svenskspråkiga skolor. Genom att stänga en av våra enheter kommer vi att ha lämpligt med elever för resten av våra skolor
Som medlemmar av Nämnden Svenska rum i Esbo har vi inte lyxen att fokusera endast på en enskild skola och dess behov. Vi behöver ta ansvar för helheten, det vill säga det svenska skolnätet i Esbo och de elever som går i alla våra skolor. Då vi eftersträvar ett starkt och bra skolnät med välfungerande enheter på lång sikt blir den enda möjligheten att stöda förslaget att stänga Bemböle skola.

Eva-Lena Gästrin,

ordförande (SFP),

Anne Ahlefelt,

medlem (SFP),

Nämnden Svenska rum, Esbo

ANDRA LÄSER