Barnfest med både hålligång och tystnad

På lördag blir det åter finlandssvensk barnfest i stan. Årets tema är ”Ljusets fest”, och på Annegården finns både ett tyst rum att ta igen sig i och teckenspråkstolkar på plats för att öka tillgängligheten.

Anki Hellberg-Sågfors och Linda Sundberg är koordinatorer för lördagens barnfest på Annegården.
Malin Slottemalin.slotte@hbl.fi
15.03.2023 14:32
På lördag blir det svenskspråkig barnfest i Annegården i Helsingfors, för tolfte året. Evenemanget koordineras av Lilla Luckan i samarbete med sjutton olika organisationer.
– Vi vill ordna ett evenemang om året som är öppet och tillgängligt för alla barn och barnfamiljer, säger festkoordinatorn Anki Hellberg-Sågfors.
Förutom att evenemanget är gratis står tillgänglighetsaspekten i fokus för arrangörerna även i år. Strävan har varit att göra Annegården så tillgänglig som en gammal byggnad kan göras. Det finns tillgänglig parkering på Folkskolegränden 2 samt tillgänglig toalett och hiss. Ledarhundar är tillåtna och i festsalen finns induktionsslingor. Evenemanget vill inkludera barn som behöver tolkning på teckenspråk eller teckenstöd eller har andra specialbehov. Två tolkar till finlandssvenskt teckenspråk finns på plats.

ANDRA LÄSER