Veckoslut på Wiurila gård

Traditionellt lantbruk har fått ge vika för nytt liv på herrgården Wiurila i Halikko. Upplevelser erbjuds inom mat, sport, historia och konst. Sommarutställningarna håller öppet ännu detta veckoslut.

Empire. Ekonomibyggnaderna är stallet till vänster, den nuvarande restaurangen och i mitten det gamla sädesmagasinet.

De tre herrgårdarna Åminne, Wiurila och Vuorentaka i Halikko, nuvarande Salo, har en gemensam historia som armfeltska gårdar. Av dem är det endast en, Wiurila, som fortfarande är kvar i släktens ägo.

Wiurila ägs i dag av Anne Marie Aminoff, dotter till Anna Louise och Günter Brüninghaus. Anna Louises (f. Standertskjöld) mor var Louise Armfelt, greve Carl August Armfelts dotter. Kring sekelskiftet 1800–1900 var Wiurila ännu en självförsörjande gård med bland annat smed, skräddare, snickare och skomakare. Det sägs att greven kunde åka genom Kimito på egen mark ända till Åbo.

Under 1900-talet förändrades Wiurila, och Finland. Gården krympte, Salo stad växte. I början av 1950-talet tog Anna Louise Standertskjöld över skötseln av gården, till hjälp hade hon en anställd sommartid. Med sin tyska man Günter Brüninghaus satsade hon på 1970-talet på bland annat sparris och majs.

Bebodd. Herrgården i nyklassicism är ritad 1806 av Carlo Bassi och fungerar fortfarande som bostad.

I dag finns inget lantbruk mer. Men Wiurila är vitalt på många andra sätt. Här finns ett stall för 20 hästar och en golfbana samt en restaurang och ett hostel.

Golfsäsong

Under golfsäsongen från april till sen höst har restaurangen öppet dagligen, vintertid fungerar den som beställningsrestaurang. Museet är öppet från onsdag till söndag, vintertid kan det och omgivningen besökas på beställning. Hittills har Wiurila tagit emot ett hundratal grupper varje år. Wiurilan Hevosurheilijat, som grundades 1999, arrangerar tävlingar i dressyr och ekipage. Fastlagstisdagens stallfest med ärtsoppa och olika evenemang har blivit en klassiker.

På det gamla stallets vind finns ett museum som berättar om det forna livet på Wiurila. Här finns också veterligen Finlands största vagnsmuseum, med ekipage från 1700-talet till 1900-talet. I foajén till museet har Jan-Gustav Nybacka från Tammenpää öppnat en etisk och ekologisk gourmetaffär med bland annat prisbelönt spansk olivolja och italiensk pasta. På hösten är den öppen åtminstone till veckosluten. Därutöver hittar man Salut365 även på nätet,

Konstutställningar

Sommartid arrangerar man konstutställningar i ekonomibyggnaderna, som hör till Finlands flottaste. De är ritade av Carl Ludwig Engel eller på hans kontor, men då ritningarna anlände tyckte greve Armfelt att kolonnerna var alldeles för smäckra så han begärde tjockare pelare. Utställningsutrymmena i sädesmagasinen, en källare och ute i parken bildar en unik helhet.

Matvaror. Jan-Gustav Nybacka har öppnat en etisk och ekologisk gourmetaffär på den gamla stallsvinden.

I maj visades en grafikutställning och sen dess har två kuraterade utställningar visats. Detta är tredje sommaren med utställningar men i år var det öppen nationell ansökan till utställningarna. Arrangörerna för Wiurilan kesä, en frivilligarmé på fyra kvinnliga konstnärer Johanna Sarparanta, Jaana Houessou, Satu-Maaria Mäkipuro och Lotta-Piia Kallio valde ut konstnärerna bland åttio sökande (i sig ett fint resultat) och kuraterade de två utställningarna med 22 konstnärer. Eftersom de själva tidigare ställt ut här och delvis också bor på gården är platsen dem mycket bekant.

Naturkonst. Reetta Partanens organiska skulptur Sisämaa av mossa, kvistar och trämassa.

Det i sin tur syns i utställningen Aamiainen ullakolla (Frukost på vinden). De nio utställande konstnärerna är alla professionella och håller en hög standard. Dessutom passar de utmärkt väl i utrymmena men också tillsammans. Ibland uppstår det till och med något alldeles nytt av samverkan, såsom mellan Reetta Partanens organiska skulpturer med trädgrenar och Jaana Paulus unika grafik med trädmotiv (delvis förgyllda träsnitt).

Konstnärerna hade aldrig träffats tidigare men blev vänner under byggandet av utställningen. Anna-Mari Vierikko har skapat en vacker och harmonisk installation (Winter Palace) av pappersbåtar gjorda av sjökort som likt lotusblommor svävar över spegelglasbitar och stenar. Silja Selonen har målningar och skulpturer av lättbetong som hon målat på med freskoteknik och Elina Sarlin ställer ut oljemålningar med en kvinna bland textiler i starka färger och mångahanda mönster men lyckas kompositionellt hålla ihop allt.

Hängande konst. Anna Mari Vierikkos Winter Palace (detalj).

Konstkeramikern Anna Hackman ställer ut verk i serien The Space in Between. Skulpturerna i stengods är inspirerade av meditation och för tankarna till det oändliga, där själen vilar och man kan finna sitt innersta. Verken hänger i sädessilon och slår vackra skuggor omkring sig.

Källargalleriet fylls av den enda manliga konstnären, Pasi Vainionpää från Björneborg, och skulpturerna ser inte ut att vara det de först ger sig ut att vara. Intressant!

I parken finns verk av Kaisu Koivisto, Timo O. Nenonen och Tiina Vainio. Missa inte dem!

Metallkonst. Kaisu Koivistos skulpturer hänger i träden utanför sädesmagasinet.

Wiurila herrgård

Wiurilas historia går tillbaka till 1400-talet med Magnus Johansson till Wiorela som första kända ägare.

Sedan slutet av 1700-talet är de tre granngårdarna Wiurila och Åminne samt Vuorentaka nära knutna till varandra. Generalmajor Magnus Wilhelm Armfelt (1725–95) köpte först Åminne och Vuorentaka, och då Wiurila 1787 kom till salu köptes även den. Hans två pojkar fick gårdarna i arv, Gustaf Mauritz Armfelt (1757–1814) Åminne och August Philip Armfelt (1768–1839) Wiurila och Vuorentaka.

Den nuvarande karaktärsbyggnaden i nyklassicism är ritad av Carlo Bassi och byggd 1806–1811. Den fungerar fortfarande som privatbostad.

De ståtliga ekonomiebyggnaderna är ritade i C.L. Engels kontor och uppfördes 1839–1845. Wiurila är av Museiverket listad som Byggda kulturmiljöer av riksintresse.

Wiurilan kesä lördag 27.8 12–16

Finnissage söndag 28.8

– konstnärerna på plats kl. 12–14

– kl 14–16 jazzkonsert på restaurangens terrass, Sipsi Swing uppträder

Silmänjuhla 11–17.9 Wiurilan kesä anordnar tillsammans med länskonstnär Hannele Romppainen en vecka med mediekonst, öppning 11.9 på Wiurila.

Återkommande: Ridtävlingar på Åminne Arena (wiuhu.sporttisaitti.com)

Skräddarsydda visiter: Kontakta Anne Marie Aminoff, 044 555 5458

ANDRA LÄSER