Antagningsreformen är inte riskfri

Dagens universitetsstudier med breda kandidatutbildningar gagnas inte av en antagningsmodell som signalerar att det lönar sig att rikta in sig på ett smalt område i ett tidigt skede.

I artikeln ”Utbildningen dalar – experter skyndar på längre läroplikt” (HBL 24.1) listas plus och minus för regeringens utbildningspolitik. ”Reformen av antagningarna till högskolorna kan minska väntetiden och lägger mindre vikt på dyra tutorkurser” nämns som ett plus. Åbo Akademis studentkår (ÅAS) är bestämt av annan åsikt i frågan. Tidtabellen för reformen är orättvis då den påverkar studerande som redan har valt gymnasiekurser. Preparandkurserna kommer sannolikt i stället bli aktuella inför studentskrivningarna om alltför stort fokus läggs på studentbetyget som urval till högskola.
Ett av reformens mål är att öka betydelsen av studentexamen vid universitetens urval och målet är att 2020 antas majoriteten av studerande enligt studentexamensbetyg. ÅAS anser att reformen borde skjutas upp till 2021 med tanke på att dagens gymnasister redan valt de kurser som påverkar möjligheterna till vidare studier.
Poängräkningsverktyget som nu presenteras betonar få ämnen och ger noll poäng för betygen A och B i studentexamen. Detta uppmuntrar till att skriva få ämnen och att enbart satsa på de ämnen man är bra på. Dagens universitetsstudier med breda kandidatutbildningar gagnas inte av en antagningsmodell som signalerar att det lönar sig att rikta in sig på ett smalt område i ett tidigt skede. Det verktyg som presenteras av arbetsgruppen får gymnasiet att framstå som ett begränsande urval till fortsatta studier. Gymnasiet är och bör vara en allmänbildande utbildning som också ska uppmuntra till ovanliga ämneskombinationer och förbereda unga på att tänka utifrån egna styrkor och intressen. Poängräkningsmodellen bör förbättras och tidtabellen justeras så att de som berörs av reformen hinner planera sina val enligt dess krav.
ÅAS anser att urvalsprov som beaktas oberoende av tidigare betyg och inte kräver lång förberedelse är en stor möjlighet för lyckad antagning; lämplighet för universitetsstudier ska mätas framför memorerande av litteratur. Urvalsprov för de som inte antagits via studentbetyg är en reell andra chans att börja studera på universitet, oberoende av utbildningsbakgrund, och denna del av reformen ska otvivelaktigt listas som ett plus i utbildningspolitiken.
För övrigt anser ÅAS att kvoterna för helt nya studerande ska slopas. Som områdeschefen för utbildningsservice vid ÅA, Gurli-Maria Gardberg, konstaterar i HBL (26.1) har kvoten haft en motsatt effekt. Sökande är rädda att förlora sin nybörjarstatus genom att motta en studieplats de inte är helt säkra på att är den rätta. Nu är det dags att stöda ungdomar som vill studera och inte öka osäkerheten för framtiden.

Ina Laakso

styrelseordförande

Helmi Andersson

styrelsemedlem, ansvarig för studierelaterade ärenden och högskolepolitik

Åbo Akademis studentkår

ANDRA LÄSER