Studie: E-cigaretter populära bland allt fler tonåringar

I Finland använder allt fler 12–18-åriga ungdomar e-cigaretter, framgår av en undersökning som gjorts vid Tammerfors universitet.

Arkivbild.
12.12.2016 17:50 UPPDATERAD 12.12.2016 18:09
Enligt undersökningen använder också unga som tidigare inte rökt vanliga cigaretter, e-cigaretter. En av de vanligaste orsakerna till att unga väljer e-cigaretten är att de vill testa på något nytt.
Vanligast är ändå enligt studien att e-cigaretter används av redan vana rökare som röker dagligen eller varje vecka.
Enligt undersökningen var det få unga som använde e-cigaretter dagligen år 2015. Endast 1,5 procent av de som svarade på undersökningen sade att de använder e-cigaretter varje dag.
I undersökningen jämfördes tonåringars användning av e-cigaretter mellan åren 2013 och 2015. I studien användes två nationella enkätundersökningar där man undersökt tonåringar. Över 10 000 svarade på enkäten.

ANDRA LÄSER