Finska banker låser Rysslandsfonder

Har du sparat i en Rysslandsfond vid någon av de finska storbankerna? Då får du inte ut dina pengar förrän Moskvabörsen öppnar – om ens då.

Efter krigsutbrottet föll Moskvabörsen kraftigt, och var som mest nere med 50 procent.
03.03.2022 13:00
Turbulensen i den ryska ekonomin syns också för de tiotusentals finska småsparare som har placerat i pengar i någon av bankernas Rysslandsfonder.
Deras innehav är nu låsta, vilket hänger ihop med att Moskvabörsen har varit stängd sedan i fredags för att förhindra ytterligare krascher. Aktiemarknaden i Ryssland har inte stoppats sedan 1917, då den hölls stängd tills Sovjetunionens fall.
Det är oklart när börsen öppnar igen. Men även om den öppnar är det oklart om investerarna kan lösa ut sina innehav.
"Det är möjligt att förbudet för utländska investerare att sälja sina tillgångar i Ryssland fortsätter", säger kapitalförvaltningsdirektör Tuomas Virtala på OP i ett mejlsvar till HBL.
Ryssland har infört kapitalkontroller för att stoppa kapitalet från att flyta ut ur landet. Ett av dem är ett tillfälligt förbud mot försäljning av aktier, "så att investerarna fattar beslut på ekonomiska grunder och inte politiskt tryck", enligt premiärminister Michail Misjustin.
Så länge handeln med ryska aktier är begränsad kan man varken köpa eller sälja andelar i OP:s Rysslandsfond, som placerar i ryska aktier. Det är den största av de finska bankernas Rysslandsfonder, med nästan 15 000 andelsägare och ett fondkapital på 173 miljoner euro.
Inför handelsstoppet hade fler än normalt löst ut sina andelar ur fonden. I och med att det ryska börsindexet har fallit med närmare 40 procent sedan nyår har fonden gått kraftigt neråt under de senaste månaderna.
Drygt 16 000 placerare äger andelar i OP:s Rysslandsfond.

Skydda placerarna

Andra banker och fondbolag med stora Rysslandsfonder är Nordea, Seligson och Danske Bank. Samma sak gäller här: handeln med fondinnehavet är pausat åtminstone så länge Moskvabörsen ligger nere. Så här skriver Nordea i ett uttalande:
"Fonden kan inte handla med sina investeringar på Rysslandsmarknaden. Därför kan man inte beräkna ett värde på fondandelarna."
Besluten grundar sig i en paragraf i fondreglerna, om under vilka villkor handeln kan stoppas. I Nordeas fall står det att man kan pausa fondhandeln om över 30 procent av marknadsplatserna där fonden har sina innehav är stängda, skriver Nordea. Detta är för att skydda fondandelsägarna, skriver banken.
Vad ska man då göra om man som privatplacerare har lagt sina pengar i en Rysslandsfond? Nordnets sparekonom Martin Paasi ger sitt svar i ett blogginlägg om handelsstoppet.
"Om du vill vara med och förstöra för den ryska börsen kan du begära inlösen av fonden, som betalar så fort det är möjligt att handla med ryska aktier. Men en långsiktig investerare behöver inte bry sig om detta. När situationen någon gång lugnar sig kommer marknaden att återhämta sig, också den här gången.

ANDRA LÄSER