Ryktena om latinets död i Norsen är kraftigt överdrivna

Även jag sörjer förlusten av de tidigare latinklasserna, men största orsaken är inte ointresse bland eleverna utan skolförvaltningen som hindrar latinister att välja ett modernt språk att studera samtidigt.

03.05.2020 20:40
Jag blev varmt berörd av Carl Appelbergs kåseri (HBL 26.4) om sina gamla lärare i anrika Svenska Normallyceum. När jag arbetade andra året som nybliven lärare i Normallyceets efterträdare, den ”värre” grundskolan, firade vi skolans 150-årsjubileum med högstadieelever. Under året uppmärksammade vi många av skolans alumni, framstående tidigare elever från olika livsområden och skeden i Finlands historia. Nästa gång måste vi helt tydligt uppmärksamma även stora lärarpersonligheter.
Då vi firade jubileumsårets huvudfest på svenska dagen 2014, krigarkung Gustav II Adolfs minnesdag, avslutade jag festen med att utropa: Norsen är död – länge leve Norsen! Därför vidhåller jag att Normallyceets traditioner lever vidare i Grundskolan Norsen, även när det gäller latinet. Alla inskriptioner på latin finns kvar, likaså representanter för antikens Grekland och Rom i form av statyer i skolans andra våning och vi har också sjungit på latin på skolans traditionella fester.
Även jag sörjer förlusten av de tidigare latinklasserna, men största orsaken är inte ointresse bland eleverna utan skolförvaltningen som hindrar latinister att välja ett modernt språk att studera samtidigt. Latinet skulle ge ypperliga möjligheter för vidare språkstudier men detta har Helsingfors stad hindrat med beslut om timfördelningen. Tidigare lästes latinet utanför schemat som ett tilläggsspråk.
Därför är jag glad att skolledningen i Grundskolan Norsen har gett resurser för anordnandet av en latinklubb för andra året i rad efter att de sista latinisterna gick ut ur skolan. Också föreningen Forna Normallyceister har understött klubbens verksamhet, särskilt genom min äldre kollegas, latinlektor emeritus Robert Luthers försorg. Så intresset finns nog kvar.
Inom religionsundervisningen har jag anledning att undervisa i begreppens etymologi även med helt vanliga grupper och då kommer latinet in i klassrummet. Jag är övertygad att även andra kolleger gör motsvarande saker. Som grädde på moset har jag under distansundervisningen både sett elever använda och själv delat med mig av latinska ordspråk i klasschatten. Jag kan inte skryta med latinets storhet i Norsen men vill troget arbeta för dess framtid: Viva vox Latina!

Tuomas Anttila,

lektor i religion, Grundskolan Norsen

ANDRA LÄSER