Livlig bostadsmarknad i maj – finländarna tog bolån för 1,8 miljarder

Finländska hushåll tog bolån för sammanlagt 1,8 miljarder euro i maj, uppger Finlands Bank. Takten har ökat under våren. I mars tog finländarna bolån för 1,4 miljarder euro.

Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick i slutet av maj till 92,7 miljarder euro och ökade från fjolåret med 2,6 procent.
Den överenskomna årliga räntan på nya bostadslån var 1,21 procent varav marginalen utgjorde den största andelen. Statistiken visar också att den valda referensräntan, prim eller euribor, kan ha betydelse för bostadslånets marginal. I genomsnitt betalar låntagarna högre marginaler på lån som bundits till primräntor.
Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 83,2 miljarder euro i slutet av maj och genomsnittsräntan låg på 0,24 procent.

ANDRA LÄSER