Paavo Lipponen till Yle: Regeringen angriper svenskan i hela landet

Svenskan i Finland är under attack på flera fronter, säger tidigare statsminister Paavo Lipponen (SDP) i en intervju för Svenska Yle.

Paavo Lipponen
SDP-veteranen Paavo Lipponen slår ett slag för svenskan i Finland i en tv-intervju för Svenska Yle. Lipponen riktar samtidigt hård kritik mot regeringen Sipilä, som enligt Lipponen försvagat svenskans ställning på flera olika områden.
Lipponen nämner till exempel beslutet att skära ned antalet tingsrätter, som befaras försämra den svenskspråkiga servicen dramatiskt. Han kritiserar också jourreformen, enligt vilken Vasa centralsjukhus blir utan omfattande jour.
– Det är en attack mot svenskan, ärligt sagt, säger Lipponen.
Det färskaste exemplet på offensiven är enligt Lipponen att riksdagens kulturutskott gav grönt ljus för försöken med att slopa den obligatoriska skolsvenskan.
– Tillsammans utgör de här tre en linje som är ohållbar i ett land som firar hundra år av självständighet, säger Lipponen.
Veteranpolitikern Lipponen har under flera decenniers tid aktivt arbetat för nordiskt samarbete. I intervjun för Yle betonar Lipponen att svenskheten är en del av Finlands identitet.
– Finland vore fattigare både ekonomiskt och andligt utan svenskheten, säger Lipponen.
Paavo Lipponen var Finlands statsminister 1995–2003 och ställde upp i presidentvalet 2012 som SDP:s kandidat.
ANDRA LÄSER