Vanda drar ner på all vård som inte brådskar – riktar hård kritik mot regeringen

Regeringen borde fundera på vad som är praktiskt genomförbart i kommunerna innan den beslutar om olika åtgärder. Det anser Vandas statsdirektör Ritva Viljanen som efterlyser en bättre dialog mellan regeringen och städerna i huvudstadsregionen.

Vandas stadsdirektör Ritva Viljanen efterlyser en landsomfattande coronastrategi och hoppas att regeringen funderar på vad som är praktiskt genomförbart innan den ställer krav på kommunerna.

Vanda drar nu ner på all vård som inte brådskar och ställer till exempel in dagverksamheten för äldre. Alla tillgängliga resurser inom social- och hälsovården används nu för coronavaccinationer och för vård av patienter med corona.

– Gränsen för vad social- och hälsovården klarar av börjar vara nådd. En tiondedel av vår personal inom vården är kontinuerligt sjukskriven, säger Vandas stadsdirektör Ritva Viljanen.

Hon konstaterar att situationen troligen fortsätter att bli sämre under de kommande veckorna och att staden måste prioritera. Vanda har nu speciella coronaavdelningar på sina sjukhus, men har ännu inte planer på att etablera någon extra vårdenhet.

Stadens strategi är att få så många invånare som möjligt vaccinerade snabbt. Det är något som enligt Viljanen fungerat bra. Det finns såpass gott om vaccinationstider att personal inom hälsovården och till exempel poliser som jobbar i Vanda kan vaccineras oberoende av hemort.

Då det gäller den tredje vaccinationsdosen ligger Vanda nu nationellt sett i framkant. Fortfarande har ändå 16 procent av vandaborna ännu inte fått sin första vaccindos.

– Men det beror inte på att det inte skulle gå att få den, skälen ligger på ett annat plan, säger Viljanen.

Coronasiffrorna i Vanda ligger i linje med siffrorna på annat håll i huvudstadsregionen. Incidensen ligger runt 4 000 och staden räknar med över 700 nya fall per dygn. Det här är ändå bara de siffror som syns i de officiella testresultaten, mörkersiffran är stor eftersom de som har lindriga symptom och ett positivt test hemma inte syns.

Landsomfattande strategi

Viljanen är mycket kritisk till kravet på effektivare smittspårning. Läget är nu sådant att det är omöjligt att spåra smitta, det är viktigt bara i specialfall, till exempel på vårdinrättningar, betonar hon.

Vandas stadsdirektör efterlyser också en landsomfattande coronastrategi som till exempel innehåller tydliga regler för hur covidintyget kan användas efter den akuta situation som nu råder.

Strategin borde också innehålla regler om hur företagen kan få stöd och få de ersättningar från Folkpensionsanstalten de är berättigade till då arbetstagare är sjuka.

– Kommunerna behöver också dispens från vårdgarantin. Den behöver vi inte för att vi undviker vårt ansvar utan för att resurserna helt enkelt inte räcker till just nu, säger Viljanen.

Regeringens åtgärder får kritik av Ritva Viljanen. Hon anser att man från regeringshåll borde fundera på vad som är praktiskt genomförbart.

Masskarantän i skolorna, diskussion om distansskola sista vardagen innan skolan ska börja efter jullovet och beslut om som träder i kraft från en dag till en annan är svåra att omsätta i praktiken i kommunerna.

– Ta de grundläggande reglerna för förvaltning i beaktande, säger hon.

Förutom den goda vaccinationstakten finns även annat positivt i Vanda. Stadsdirektören nämner att inga nya dödsfall skett till följd av coronan trots att incidensen är hög.

En annan viktig del av Vandas strategi är att ta hand om barn och unga. Viljanen är nöjd över att de får fortsätta med sin hobbyverksamhet. Och där regeringen för kritik berömmer hon Regionförvaltningsverket.

– Med verket har vi samarbetat bra, säger hon.

ANDRA LÄSER