Beroendeframkallande medicin skrivs ut i brådska

Brådska, patientmängden, problem med datasystemen, utbildning, tradition och brist på information. Det är faktorer som bidrar till att läkarna i Finland skriver ut exceptionellt mycket beroendeframkallande smärtlindrande medel.

Smärtlindrare. Kombinationer av paracetamol och kodein kan i värsta fall framkalla beroende redan efter en tablett.
FNB
11.09.2017 06:48 UPPDATERAD 11.09.2017 06:51
Det gäller i synnerhet kombinationer av paracetamol och kodein, som används till exempel efter olyckor och operationer och i smärtlindring hos cancerpatienter. Ett av de mest kända kommersiella namnen är Panacod.
Tidigare i år skickade Folkpensionsanstalten ett herdabrev till över 4 500 läkare som hade skrivit ut kombinationen i stora mängder till nya patienter.
Professor Hannu Kokki på Östra Finlands universitet misstänker att en del av patienterna får receptet på "litet för lätta grunder". Det är inte frågan om en medicin som går att använda till vad som helst.
– Om läkarna själva orkade tänka efter vad läkemedelspreparaten innehåller, hur de påverkar och hurdana beståndsdelar de har, tror jag att vi äntligen skulle komma ifrån den överdrivna användningen av paracetamol- och kodeinkombinationer.
Experter som FNB intervjuat säger att kombinationerna av paracetamol och kodein behövs och är effektiva när de används på rätt sätt, men att man måste vara noggrann när man skriver ut dem. De är vanligtvis avsedda enbart för kortvarigt bruk.

Datasystem kan stoppa shoppande

Det elektroniska receptet och Det nationella hälsoarkivet (Kanta) gör det möjligt för läkarna att se alla recept som skrivits ut till en patient. Avsikten med reformen är att hindra patienten från att be flera läkare om samma medicin. I värsta fall kan en patient gå runt hos tiotals läkare.
Men även det bästa av system är nyttigt bara om det fungerar.
– Det är förargligt att det ganska ofta händer att systemet kraschar och man inte ser nånting alls där, klagar Läkarförbundets vice verksamhetsledare Hannu Halila.
Överläkaren Riitta Pöllänen på tillsynsmyndigheten Valvira är medveten om avbrotten och om att systemets tröghet stör det praktiska arbetet.
– Kanske det också är så att man i brådskan inte hinner kolla upp situationen eller litar på vad patienten säger.
Kombinationen av kodein och paracetamol skrivs ut oftare i Finland än i andra länder också av hävd och tradition. Överläkaren Jari Välimäki på Folkpensionsanstalten säger att de här läkemedlen föreslås redan när unga läkare utbildas även om man kunde välja något annat. Professor Kokki påpekar att också läkemedelsindustrins kraftiga marknadsföring ökat användningen av kombinationen.

Lömsk beroendeframkallare

Kombinationen av paracetamol och kodein kan framkalla beroende i värsta fall redan med en tablett. Kodeinets smärtstillande egenskap fungerar så att det omvandlas till morfin i kroppen. Hos en del människor, ungefär en av femton, omvandlas kodeinet till morfin exceptionellt effektivt. För dem är risken för beroende stor. Medicinen tar inte bara bort smärtan utan ger dessutom en euforisk känsla.
– Det kan leda till ett lömskt beroende om medicineringen fortsätter för länge, säger överläkaren Margareeta Häkkinen på A-klinikstiftelsens sjukhus.
Läkarförbundets Halila medger att alla läkare kanske inte riktigt förstått riskerna med långvarigt bruk.

ANDRA LÄSER