Upptäckter och samband i avskalad form

I Shoji Katos konstnärliga tänkande förenas naturvetenskapligt intresse med stillsam observation av den omgivande verkligheten. I utställningen Ca (Temperatures) utgår han från grundämnet kalcium

Det i verkligheten schackrutiga golvet på Oksasenkatu 11 har inspirerat Shoji Kato<b> </b>till målningar på träpaneler där skiftande geometriska fragment av det svarta och vita avbildats med samma slags färg, också innehållande kalk, som används i freskomåleri.

I dagens konstvärld är det inte vanligt att möta ett självständigt konstnärligt uttryck, märkt såväl av skärpa som av känslighet. Detta kan dock upplevas på Oksasenkatu 11 där Shoji Katos fåmälda rumsliga verk av konceptuell karaktär visas. I hans konstnärliga tänkande förenas naturvetenskapligt intresse med stillsam observation av den omgivande verkligheten. Resultatet blir genomtänkta betraktelser där varenda liten detalj är av vikt. Respekten för liv, materia och de i konceptuella sammanhang ofta ovanliga spåren efter människans hand förenas med glädjen över oväntade upptäckter och samband.

ANDRA LÄSER