Händer i dag: Regeringen benar ut sitt klimatpolitiska beslut klockan 12

Koldioxidutsläppen ska minska med 11 miljoner ton.

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen (Gröna) ska redogöra för regeringens klimatpolitiska överenskommelse på fredagen.
SPT
10.09.2021 11:33
Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen (Gröna), kommunikationsminister Timo Harakka (SDP) och jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) presenterar regeringens överenskommelse om klimatpolitiken på fredagen.
I den klimatpolitiska uppgörelsen ingår bland annat beslut om utsläppshandel och skattelättnader för dem som köper elbilar.
Regeringens budgetmangling, som föregick torsdagens överenskommelse, överskuggades av en hård armbrytning mellan Centern och De Gröna.
Tvisten gällde i huvudsak regeringens klimatpolitiska målsättningar och beslutet att minska koldioxidutsläppen med 11 miljoner ton på lång sikt.
Finlands klimatutsläpp i fjol var 48,3 miljoner ton koldioxid. Regeringens mål är att Finland ska bli ett koldioxidneutralt land senast 2035.
Kommunikationsminister Timo Harakka (SDP) väntas konkretisera regeringens beslut om skattelättnader för elbilar på fredagen.

ANDRA LÄSER