"Avskyvärt att makten missbrukas på detta sätt"

"Jag har svårt att tro att Försvarsmakten förespråkar olika former av bestraffning för att man blivit beordrad i karantän eller insjuknat", skriver mamman till en beväring i sin insändare. Arkivbild från Dragsvik.
Både från yrkesmässig synvinkel och som förälder till en av de ungdomar som ryckte in i Dragsvik i kontingent 1/21 anser jag mig tvungen att skriva en insändare för att en del av beväringarnas missförhållanden i dessa coronatider kommer fram i dagsljus.
Vid tjänstgöringens början blev det klargjort att man är inne i fyra veckor och ledig i två veckor. Detta har ändå kantats av en hel del undantag och konstigheter. Många är de historier vi hört hemma, men de mest iögonfallande är bestraffningarna för dem som råkat hamna i karantän under tjänstgöringstiden. Nu är vi inne i slutskedet av juli. Sedan januari har det varit åtminstone tre olika karantäner på grund av coronan för vår ungdom. Hen har varit ledig endast tre gånger sedan januari så det går lätt att räkna ut att hen har varit inne långa perioder.
Efter den andra karantänen bar det av till Syndalen. Där meddelades beväringarna att eftersom de nu fått "slappa" på kasernen måste de bestraffas och blev kommenderade till diverse osakliga uppgifter det följande dygnet i full stridsutrustning i pågående värmebölja. Hur kan man bestraffas för att man blivit beordrad att vara i karantän? Karantänsbeslutet fattas av hälsovårdsmyndigheterna eller smittskyddsenheten i kommunen för att coronan inte skall spridas bland beväringar och personal. Det borde ju alla förstå vid det här laget.
Hur kan personalen i Dragsvik över huvud taget ens tänka tanken att man skall bestraffas när situationen är den att ett flertal fullvuxna finländare säkerligen varit i någon form av karantän åtminstone i huvudstadsregionen. Den senaste karantänen för vår ungdom, och många andras ungdomar, var hela 14 dagar på grund av deltavarianten av coronaviruset. Beväringarna var således inne i sina stugor i 14 dagar. Någon företagsam beväring hade hittat en överlopps television som de hade tänkt skulle ge ens lite guldkant på deras bedrövliga situation, men ack nej! Televisionen togs omedelbart bort när någon högre uppsatt såg den. Med ledigheten blev det heller ingenting.
När karantänen tog slut meddelades beväringarna att de skulle ha fått ledigt, men på grund av karantänen och televisionsincidenten blir de bestraffade och måste fortsätta tjänstgöringen i tio dagar(!). Vår ungdom har också berättat om situationer när beväringar insjuknat och vid inträdande i tjänst blivit bestraffade på olika sätt, främst genom osakligt bemötande och underliga uppgifter.
Coronan råddar visserligen till en hel del i vårt samhälle, men att makten missbrukas på detta sätt inom försvaret i Dragsvik upplever jag som avskyvärt. Maktmissbruk hör inte hemma i vår demokrati, inte i någon form.
Jag jobbar med ungdomar och utför hälsogranskningar inför uppbåden. Efter allt som jag som mamma hört att förekommer inom försvaret i Dragsvik kan jag absolut inte rekommendera tjänstgöringsstället i fortsättningen. Det har varit, och är fortsättningsvis, upprörande att följa vad som pågår i Dragsvik och jag önskar att en högre instans inom Försvarsmakten skulle ta sig an att närmare undersöka vad som händer. Beväringarna vill inte och vågar inte ta upp alla missförhållanden till diskussion för de är naturligt nog rädda för att bli bestraffade.
Jag har svårt att tro att Försvarsmakten förespråkar olika former av bestraffning för att man blivit beordrad i karantän eller insjuknat.

Mamma

Undantagsvis tillåts signatur. Red.

ANDRA LÄSER