Regeringen vill öka statsskulden – tilläggsbudgeten finansieras med lånade pengar

Statsskulden beräknas uppgå till cirka 107 miljarder euro vid utgången av 2019, vilket är 44 procent i förhållande till bruttonationalprodukten.

På tisdagen behandlade plenum regeringens proposition om tilläggsbudget.
Riksdagen behandlade på tisdagen regeringens proposition om tilläggsbudget. Staten tar 225,4 miljoner euro i lån för att balansera upp tilläggsbudgeten. Det innebär att staten sammanlagt kommer att låna 1,9 miljarder euro 2019.
Finansminister Petteri Orpo (Saml) sade i plenum att det kommer att behövas målmedvetna åtgärder för att få skuldsättningen i skick. De offentliga finanserna uppvisar ett tydligt underskott samtidigt som världsekonomin håller på att gå mot en lågkonjunktur.
Tilläggsbudgeten kretsar kring två storsatsningar: att förbättra äldrevården och att bekämpa sexualbrott. Regeringen beslutade i sin tilläggsbudget att stärka polisens resurser att bekämpa och förebygga sexualbrott på internet samt att påskynda beslutsfattandet i asylfrågor.
Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi skriver i ett pressmeddelande att hon är förvånad över att tilläggssatsningen inom äldrevården enbart riktas till övervakning av äldrevården, inte till själva vårdarbetet.
– Tyvärr har det visat sig att vissa vårdbolags attityder och egenkontroll inte fungerar och denna tilläggssatsning är därför verkligen välkommen. Men att satsa alla resurser på övervakningen och undgå problemet med personaldimensioneringen är ansvarslöst, säger hon i ett pressmeddelande.
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

ANDRA LÄSER