Här är årets pappor – tre män som bryter traditionella uppfattningar om faderskap och familj

Årets tre pappor har främjat jämställdheten i familjelivet, och även lyckats stödja sina barn i svåra situationer. På grund av coronaläget blev de i år gratulerade endast via telefon.

Thomas Blomqvist (SFP), minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, gratulerade Årets pappor via telefon på tisdagen. Arkivbild.
03.11.2020 18:57
Petri Hartikainen från Siilinjärvi, Vesa Ilola från Uleåborg och Fabrizio Trotti från Esbo har på tisdagen tilldelats priset Årets pappa.
Priset delades ut av ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist (SFP). På grund av coronaläget arrangerades ingen traditionell tillställning, utan Blomqvist uppmärksammade papporna via telefon.
– Genom priset Årets pappa vill vi fästa uppmärksamhet vid pappans betydelse och roll som förälder. De belönade papporna representerar ett tryggt och ansvarsfullt faderskap och är bra rollmodeller för hur en god vardag kan se ut och hur barnets rättigheter och barnets bästa ska respekteras, säger minister Blomqvist i ett pressmeddelande.

Frivilligarbete och hjälp till unga

Årets pappor har på ett exemplariskt sätt främjat jämställdheten mellan kvinnor och män i familjelivet, hittat lösningar för att stödja barnet i svåra situationer och tagit upp viktiga frågor om faderskapet genom sina livsverk eller sätt att påverka, lyder prismotiveringen.
Exempelvis har Hartikainen genom sin egen verksamhet främjat mäns möjligheter att vara en självständig ersättande förälder. Han har arbetat som familjevårdare och även tagit hand om fem barn både som ersättande förälder och som ensamförsörjare. För tillfället är han ersättande förälder för ett barn med särskilda behov.
Ilola är förälder till två barn. Han har genom frivillig verksamhet arbetat för att öka delaktigheten och likabehandlingen för barn och unga i invandrarfamiljer.
Trotti är pappa till både biologiska barn och adoptivbarn. Han prisas nu bland annat för sitt engagemang då han fungerat som kamratstöd för pappor och utvecklat mentorsverksamhet för unga som riskerar att marginaliseras.

ANDRA LÄSER