Oy Vård Ab

Runt hörnet lurar en revolution. Den sker utan att det finns någon folklig mobilisering för den.

Vet du om att din hälsostation drivs av ett bolag om ett och ett halvt år? Eller egentligen redan nästa sommar om regeringen får som den vill. Detta gör den genom att skyffla in hundra(!) miljoner euro i mutpengar till de landskap som vill starta i förtid, trots att inga lagar ännu vunnit laga kraft. Ansökningstiden började i måndags.
Har du förstått att vi som medborgare, när detta sker, inte längre kommer att kunna bestämma om var serviceställena finns? Det här eftersom all makt kommer att ligga hos bolagsstyrelserna (där det inte är meningen att politiker skall sitta). Makten som de kommande landskapen har begränsar sig till att fatta beslut om önskad servicenivå och i bästa fall om riktlinjer för avtal som görs upp med dessa offentliga eller privata bolag. Några pengar kommer inte politikerna att kunna dela ut, eftersom de kommer från staten och bolagen har rätt till dem enligt bestämda kriterier, till exempel enligt sjuklighets- och åldersindex.
Har någon förklarat för dig att varken kommun eller landskap i fortsättningen i någon större utsträckning kan påverka om det finns tillräckligt med operationer för en förnuftig verksamhet i sjukhusen i Borgå, Raseborg, Åbo eller Vasa? Landskapen får nämligen endast genom marknadsföring styra patientströmmar till sjukhus som de själva bedriver.
Runt hörnet lurar en revolution. Den sker utan att det finns någon folklig mobilisering för den. Inte heller kan man skönja någon viljeyttring från befolkningens sida, att den skulle vilja ha detta. Inte heller finns det några goda ekonomiska argument. Så gott som samtliga experter anser att regeringen inte kommer att uppnå en långsiktig besparing på tre miljarder euro med reformen.
Valfrihetsmodellen enligt föreslagen modell blir sannolikt en stor kostnadsdrivande faktor. Motiven för de privata bolagen är naturligtvis att generera vinst och maximera antalet ingrepp och åtgärder. I och för sig saknar den offentliga sektorn samma piskor att strömlinjeforma verksamheten som privata bolag har, men trots det ligger kostnaderna för den offentliga vården i Finland i internationella jämförelser på en låg nivå.
Man skulle tro att Finlands befolkning i dag skulle gå man ur huse för att försvara, bevara och ge sitt stöd till den offentliga vården. Den offentliga vården som utjämnar sociala och ekonomiska skillnader mellan människor och regioner, som är en av grundpelarna i vårt välfärdssamhälle. Man skulle tro att människor som ägnat sitt liv åt att kämpa för Finlands nuvarande välfärdsstrukturer skulle vända sig till regeringen i högljudda protester. Men våra torg fylls inte av protesterande grupper.
Det bisarra är att det kan krävas en seger för Jussi Halla-aho i Sannfinländarnas ordförandeval för att vårt etablissemang skall stanna upp. Inte för att Halla-aho skulle ha en annan åsikt utan för att Finland då kan stå inför en regeringskris.

ANDRA LÄSER