Sanktionerna mot Ryssland är en djungel, varnar experter

EU:s sanktionslistor är långa och svåra och finska företag måste också ta hänsyn till begränsningar från USA. Innan Ryssland kommit med eventuella motsanktioner är det ändå fullt möjligt att idka handel med Ryssland, betonar handelsexperter.

Nokian Renkaat tillverkar en stor del av sina däck i Ryssland. Hur sanktionerna påverkar verksamheten är det för tidigt att säga, uppger bolaget.
28.02.2022 15:27 UPPDATERAD 28.02.2022 16:05
Finnair och Nokian Renkaat tar tillbaka sina prognoser för första halvåret i år. På grund av kriget i Ukraina är det omöjligt att förutsäga hur affärsverksamheten utvecklas skriver bolagen i börsmeddelanden på måndagen.
Då Ryssland stänger sitt luftrum har det stor effekt på flygtrafiken mellan Europa och Asien som är viktig för Finnair. Om situationen blir långvarig är de ekonomiska konsekvenserna märkbara, meddelar Finnair.
"Nöden i Ukraina berör alla européer och vi förstår EU:s beslut att stänga sitt luftrum. Vi tar nu vår beredskapsplan i användning eftersom situationen påverkar Finnair kraftigt. Att flyga runt ryskt luftrum förlänger flygtiden till de flesta destinationer i Asien såpass mycket att det inte är ekonomiskt hållbart eller konkurrenskraftigt att upprätthålla dem", säger Finnairs vd Topi Manner i meddelandet.
Fortum är det tredje stora börsbolaget som har betydande verksamhet i Ryssland. Fortum publicerar sitt bokslut för fjolåret på torsdagen. Kommer det ny, väsentlig information om läget i Ryssland före det lovar energibolaget gå ut med den också före torsdagen.

Många små företag

Merparten av de företag som handlar med Ryssland eller har verksamhet i vårt östra grannland är ändå små eller medelstora. Enligt siffror från Tullen uppgick handeln till Ryssland i fjol till 3,7 miljarder euro. Nu beräknas handel till ett värde av 250 miljoner vara belagd med sanktioner från EU och USA.
Antalet företag som handlar med Ryssland har minskat med omkring 16 procent sedan Rysslands annektering av Krim 2014, men fortfarande räknar tullen med att omkring 2 200 företag bedriver östhandel. Av dem berörs omkring en fjärdedel av sanktionerna.
– Behovet av information om vilka villkor som gäller just nu är enormt, säger Jyri Häkämies, vd för Finlands näringsliv EK.
EK hade på måndagen samlat experter från finska myndigheter för att ge företagen råd kring de nya sanktionerna. Frågorna var många, speciellt kring pågående affärer och projekt. En del av dem kan avslutas, andra stoppas troligen av sanktionerna.
– Sanktionerna innebär i värsta fall ett ganska hårt slag mot små- och medelstora företag, säger Petri Peltonen, understatssekreterare på Arbets- och näringsministeriet.
Fortum har tillsammans med dotterbolaget Uniper tolv kraftverk i Ryssland. Energibolaget lovar kommentera läget senast i samband med sin bokslutsrapport på torsdagen.
Att en stor del av det ryska banksystemet stängs ute från det internationella betalningssystemet Swift innebär både en förändring på finansmarknaden och på marknaden för råvaror, menar Peltonen. Energipriserna kommer att stiga och råvaruströmmarna kommer att byta riktning.

Inget militärt bruk

Det viktiga för företag med handel med Ryssland är att försäkra sig om att de varor de handlar med inte kan användas för militärt bruk trots att de kanske är avsedda för något annat. Den här typen av produkter fäster Tullen nu stor uppmärksamhet vid.
Vid EK:s informationsmöte underströk många talare att företagen har ett stort eget ansvar då det gäller att tolka sanktionslistorna. Det finns en djungel av olika förbud och också möjligheter till undantag.
Bland de nyaste sanktionerna finns den åtstramning av sanktionerna mot ryska banker EU-ledarna beslöt om i helgen. Penningrörelsen till och från Ryssland, men också inom Ryssland försvåras när bankerna inte längre finns inom det internationella Swift-systemet. Handel i dollar är inte möjligt.
Helt klart kring övriga sanktioner är ett förbud mot att importera varor från området kring Luhansk och Donetsk.
På sanktionslistan finns också produkter avsedda till exempel för skeppsbyggnad eller luftfart. Högre teknologi inom maskiner för skogsindustri omfattas även den.
Eventuella motsanktioner från rysk sida har de finska företagen ännu inte möjlighet att förbereda sig för, inga uppgifter om sådana finns.

ANDRA LÄSER