Blinka lilla Afrikas stjärna

Jakten har pågått sedan 1950-talet. Afrika är din spelplan. Också då vi diskuterar rasism bör vi akta oss för bluffare, rövare – och dåliga förlorare.

Jubileumsutgåvan av Afrikas stjärna har ersatt stråtrövarna med pantrar – men bevarar de förkoloniala ortnamnen.
Vid ett jippo i september uppträdde en grupp geografistuderande vid Helsingfors universitet som banditer ur brädspelet Afrikas stjärna. En knapp månad senare blev det till en uppståndelse, då en tysk utbytesstuderande gick ut med kritik mot vad hon tolkade som "rasistiska stereotypier". Delvis handlade det om ett missförstånd – men snart gjorde både ämnesföreningen och universitetet offentlig avbön.
ANDRA LÄSER