Färgfabriken blir kvar i Dickursby

Dickursby färgfabrik, numera amerikanskägda Tikkurila, håller kvar sitt huvudkontor i Dickursby också när området byggs om till en ny stadsdel. En del annan verksamhet blir också kvar, erfar HBL.

Tikkurilas område i Dickursby är en blandning av gammalt och nytt.
Katarina Koivistokatarina.koivisto@hbl.fi
09.09.2022 15:02
Det är snart fyra år sedan den då börsnoterade färgtillverkaren Tikkurila meddelade att företaget planerar en nylokalisering av verksamheten. Planerna på en flyttning motiverades dels med att Vanda ville utveckla området och bygga bostäder och kontor där, dels med att det inte är hållbart med kemisk industri så nära ett bostadscentrum.
När Vanda i början av oktober presenterar de nya planerna för färgfabrikens område öster om stambanan finns enligt uppgifter till HBL Tikkurilas huvudkontor och en del verksamhet kvar i området. 
Bland annat sade Tikkurilas dåvarande vd Elisa Markula 2019 att det är viktigt att huvudkontoret ligger i närheten av företagets forsknings- och utvecklingsenhet. 
Sedan planerna på att flytta verksamheten offentliggjordes har mycket hänt. Tikkurila har blivit en del av den amerikanska färgkoncernen PPG och dragits från börsen. Verksamheten i Dickursby har ändå fortsatt. 
Att Tikkurilas huvudkontor blir kvar är goda nyheter för Vanda som i våras förlorade kampen om Fazers nya godisfabrik.
Området kring färgfabriken ligger precis vid Dickursby centrum och ska byggas ut med bland annat bostäder. Kervo å rinner genom området som också ska användas för rekreation. Den planerade nya spårvägen Vandaspåran löper  intill markerna.
I juni offentliggjorde Vanda fem alternativa utvecklingsplaner för området kring färgfabriken. Planerna har tagits fram i en internationell arkitekttävling mellan inbjudna arkitektbyråer. Staden offentliggör tävlingens resultat i början av oktober. 
Vanda stad och Tikkurila äger ungefär hälften var av det omkring 40 hektar stora området. Båda har också varit med om att ordna arkitekttävlingen. Dickursby färgfabrik har verkat på området sedan 1862.

ANDRA LÄSER