Bilar kan flyttas utan flyttningsuppmaning för att snöröjningen ska fungera

Efter snöstormen Toini ligger en mängd snö på gatorna i Helsingfors. Staden uppger att man dumpar cirka 2 000 lass snö på snötipparna varje dag.

Helsingfors stad önskar att bilägarna parkerar sina bilar i parkeringshus i den mån det är möjligt.
De viktigaste vägarna har blivit plogade i Helsingfors, men en hel del snö ligger fortfarande kvar på flera olika håll i staden. Även om kollektivtrafiken fungerar väl just nu, är läget sämre på många trottoarer och cykelvägar.
Flera bilar var insnöade i Rödbergen på fredagseftermiddagen.
Helsingfors stad meddelar att man skaffat extra plogar och anställt mer personal för att röja snö. I huvudsak är det stadens tjänsteleverantör Stara som sköter snöröjningen men också en del privata entreprenörer. Allt som allt ska cirka 1 100 kilometer bilvägar plogas och utöver det ungefär 2 200 kilometer olika promenad- och cykelvägar.
Enligt de senaste väderprognoserna är mer snö att vänta nästa vecka.
För att underlätta arbetet för snöröjningen kan staden införa tillfälliga trafikarrangemang och parkeringsförbud. I brådskande fall kan fordon flyttas utan flyttningsuppmaning.
Staden planerar också att öppna tillfälliga parkeringsplatser för bilarna. Information om de tillfälliga parkeringslösningarna finns på stadens webbplats och stadsmiljösektors kanaler i sociala medier.
Framför allt i stadskärnan försvåras snöröjningen av bilar som står parkerade längs gatorna. Staden önskar att bilägarna i den mån det är möjligt parkerar sina bilar i parkeringshus, i småhusområden är det önskvärt att parkera bilen på den egna gården i stället för gatan.
Stadens flyttningsuppmaningar finns på webben och dessutom kan man beställa dem som sms till telefonen.
Helsingfors stad har anställt extrapersonal och skaffat extra plogar för att klara av snömängden.
ANDRA LÄSER