Strejken vid UPM har börjat – påverkar pappersfabriker och värmeproduktion

Strejken vid UPM:s pappersfabriker på sju orter i Finland har inletts. Om inte en lösning om kollektivavtal nås tidigare pågår den i tre veckor.

Strejkvakter utanför UPM:s fabrik i Villmanstrand tidig nyårsdagsmorgon. Juho Marttila och huvudförtroendemannen Kari Rikkilä står utanför portarna.
På lördagsmorgonen inleddes strejken vid UPM:s fabriker i Jakobstad, Tammerfors, Jämsänkoski, Kouvola, Villmanstrand, Raumo och Valkeakoski.
Det är Pappersförbundet, Elektrikerförbundet och Fackförbundet Pro som har utlyst strejken som kan pågå till den 22 januari, om inte parterna når en lösning i avtalstvisten före det.
I kärnan för tvisten finns UPM:s vilja att förhandla om avtal per affärsverksamhet. Skogsbolaget har sju verksamhetsområden.
Förbunden vill däremot sluta ett företagsspecifikt avtal som skulle ha omfattat alla personalgrupper inom alla affärsenheter. Förbunden representerar ungefär 3 000 anställda vid UPM.
Strejken pågår i tre veckor om inte en lösning om kollektivavtal nås före det.
På orter som nu berörs av strejkerna har det framförts oro om att fjärrvärmeproduktionen och vattenreningen också drabbas, eftersom den är kopplad till de stora fabrikerna.
UPM ansökte hos Helsingfors tingsrätt om att just värmeanläggningarna och vattenhanteringen skulle lämnas utanför strejken. Tingsrätten beslutade ändå att förkasta det kravet.
Pappersförbundet, som är den huvudsakliga avtalsparten på arbetstagarsidan, uppger samtidigt att det har varit villigt att komma överens om strejkgränserna, mot att UPM hade gått med på att villkoren i kollektivavtalen skulle gälla också under det avtalslösa läge som nu råder.
På UPM svarar man i sin tur med att det inte är möjligt eftersom UPM inte varit avtalspart för de tidigare kollektivavtalen, då representerade Skogsindustrin rf. arbetsgivarsidan.
Pappersförbundet kritiserar skarpt UPM för att bolaget erbjuder ett lönetillägg för dem som trots strejken kommer till arbetet. UPM förklarar det med att det handlar om en ersättning för det extra jobb strejken orsakar.
Både Pappersförbundet och UPM uppger i pressmeddelanden sig vara villiga att fortsätta förhandla om en lösning.
Pappersförbundet gav i onsdags ett nytt avtalsförslag till UPM. UPM vill fortsatt se områdesvisa avtal, enligt arbetsmarknadsdirektör Jyrki Hollmén i bolagets pressmeddelande.
Läs också: Nya strejker utlyses medan UPM kör ner sina fabriker
ANDRA LÄSER