IMF beviljade Grekland villkorat lån på 1,5 miljarder

Den internationella valutafonden IMF har beviljat Grekland ett villkorat lån på 1,8 miljarder dollar motsvarande drygt 1,5 miljarder euro, skriver bland andra Financial Times. Grekland får ändå inte omedelbart tillgång till pengarna.

IMF:s chef Christine Lagarde.
I juni fattades ett beslut om att IMF inte överlåter pengarna förrän Greklands europeiska fordringsägare beviljar landet lånelättnader.
Euroländernas finansministrar och IMF kom i juni överens om en ny lånerat på 8,5 miljarder dollar till Grekland. Det förekom ändå en hel del oenigheter om Greklands skuldhållbarhet. Beslutet utgör en kompromiss i de fastkörda förhandlingarna mellan euroländerna och IMF.
IMF har krävt euroländerna på nya beslut om skuldeftergifter till Grekland, eftersom fonden anser att Grekland inte på egen hand klarar av att lösa problemen med sina stora skulder.

ANDRA LÄSER