Övre åldersgräns bland ledarna kan hjälpa idrotten att utveckla verksamheten

"För att föreningar och förbund skall kunna utvecklas i takt med samhället är det nödvändigt att involvera personer från olika generationer. Äldre bidrar med sin livserfarenhet och de yngre kommer med perspektiv på hur verksamheten kan bli mer modern."

Yoshiro Mori fick lämna sin post i arrangörskommittén för OS i Tokyo efter sina sexistiska uttalanden.
Det här är ett löfte; när jag inte längre kan bidra med någon utveckling för min organisation är det dags att ge över till en förhoppningsvis yngre förmåga som får chansen att förverkliga sig själv och verksamheten. Fem till max tio år är lämpligt för att bidra med något och för att själv också utvecklas i en ledaruppgift, tänker jag.
ANDRA LÄSER