För Helsingfors handlar Malms flygplats om makt

Till och med regeringen har försiktigt försökt rädda Malms flygplats, men tvingats erkänna att Helsingfors tjänstemän har större makt än finska staten.

31.01.2019 05:50
Någon anser antagligen att det här med Malms flygplats gäller, just det, enbart en flygplats. Malms flygplats gäller inte en flygplats, inte heller ett nödvändigt behov av bostäder just där. Malms flygplats handlar om småbåtshamnar, koloniträdgårdar, parker och fritidsområden.
Malms flygplats handlar om makt! I historien har kanske enbart upphävandet av förbudslagen haft ett lika stort folkligt stöd som bevarandet av Malms flygplats. Flygplatsen har antagligen även bättre organiserade, sakkunniga och segare försvarare än något annat område i Helsingfors någonsin haft. Flera förbund, politiker på alla nivåer och över partigränserna, Museiverket, internationella kulturorganisationer med flera har stått upp för bevarandet av flygplatsen. Till och med regeringen har försiktigt försökt rädda Malms flygplats, men tvingats erkänna att Helsingfors tjänstemän har större makt än finska staten.
EU uppmuntrar sina medlemsländer att utveckla och investera i ”city airports” för allmän luftfart (general aviation) då detta är den snabbast växande trafikformen i Europa, som dessutom kommer att utvecklas snabbt i en ekologisk riktning genom eldrivna flygplan. Ett sådant finns redan på Malm.
Avinor, Norges motsvarande Finavia, har som strategiskt mål att all inhemsk flygtrafik skall vara eldriven 2040. Det elektriska flyget börjar med sportflygplan för 2–20 passagerare, just den storleksklassen Malm är byggt för. Trots allt detta kämpar Helsingfors stad rentav obsessivt och ofta mycket smutsigt för att försvåra verksamheten och köra ner flygplatsen. Varför? Helt enkelt därför att stadens mål är att få till stånd ett prejudikat och samtidigt statuera exempel: ”Onödigt att försöka. Se hur det gick för Malms flygplats”!
Om inte Malms flygplats trots allt det ovannämnda kan räddas är saken klar. Varken Centralparken, eller Vårdö kommer att ha en chans när staden inleder rond två. De har ju trots allt bara en bråkdel av de försvarande argument och det folkliga stöd Malms flygplats har. Vem bryr sig om centralparken utanför Ring III eller vem har någonsin hört talas om Vårdö? Hitta en plats som är helsingforsarna kär och ännu inte helt via lag beskyddad, som kan åstadkomma ett likadant försvar och stöd som Malms flygplats har. Inte en chans.
För staden handlar Malms flygplats om makt! Totalitär makt!

Marco Corsi

Helsingfors

ANDRA LÄSER