Tio kriser och krig under luppen

Nio av de tio kriserna och krigen i Berners bok berör Ryssland eller Sovjetunionen, bland annat annekteringen av Krim 2014.
Krig uppfattas som irrationella, oförnuftiga och destruktiva händelser. Drivkrafterna som leder till krig förblir ofta oklara, även om parterna torgför sina bestämda uppfattningar om orsak, skuld och resultat. Det är inte lätt att bena ut händelseförlopp och orsaker även om kunskap om dem är viktig för att kommande konflikter möjligen kunde undvikas. Dessvärre visar historien att sådan lärdom sällan kommer till användning.
ANDRA LÄSER