Ledare: Spargrisen skriker till: stopp och belägg, priskontroll!

Prisreglering fungerar inte, det är som att försöka reparera en trasig dörr med en slägga. Under cirka 400 år har vi ändå sett samma enfald: politisk skrämselhicka som förpassar fattiga medborgare ur askan i elden.

Sverige har drabbats av den högsta inflationen på mer än 30 år. Trots hög energiintensitet inom jordbruket har Finland haft en förhållandevis låg prisökningstakt i jämförelse med EU-genomsnittet.
LedareTorsten Fagerholmtorsten.fagerholm@hbl.fi
22.03.2023 10:00
Var och en som har tagit del av det tvivelaktiga nöjet att besöka en norsk livsmedelsaffär vet vad ockerpriser innebär. Men då nya avtal förhandlats med leverantörerna och livsmedelsindustrin, och kunderna bävade inför ännu en blodtryckshöjande prischock, gjorde lågpriskedjan Kiwi precis tvärtom. Företaget inledde ett blodigt priskrig med konkurrenterna Rema och Coop Extra, helt enkelt genom att behålla priserna på samma nivå som tidigare. Åtgärden bromsade rentav in den norska inflationen i februari.
Kundens fria valmöjligheter utgör dynamon inom marknadsekonomin. Den försäljare som vågar pruta på vinstmarginalerna kapar åt sig marknadsandelar, och konsumenterna slår klackarna i taket. Precis så ska den fria konkurrensen fungera: då blir marknaden effektiv, utan fläsk eller övervinster.
Ett aktivt kundbeteende i kombination med snabbfotad konkurrens bland handeln är den fattiges bästa vän. Denna vecka meddelade också finländska S-Gruppen att man sänker priserna på de allra billigaste, i huvudsak importerade, baslivsmedlena.

ANDRA LÄSER