Det dolda privilegiet – om den tysta acceptansen för ett samhälle där smarta människor lever längre, tjänar bättre och värderas högre

Egenskaper som intelligens och stresstålighet är svåra att påverka för individen, och kan ha stor betydelse för hur ett människoliv artar sig. Hur rimligt är det att kunskapssamhället belönar just dessa förmågor med pengar, välmående och social status? undrar Fredrik Sonck i sin essä.

På stenåldern hade jag varit svårt missgynnad. Jag är nämligen närsynt och har astma. I en värld där levebröd och social status hänger på förmågan att springa ifatt älgar och pricka dem med spjut är det knappast en vinnande kombination.

ANDRA LÄSER