I Lojo får 16-åringar börja boka coronaspruta

Egentligen skulle personer i åldern 20–30 år ha varit följande grupp i tur att boka tider för coronavaccin i Lojo, men så tänkte vårdledningen om.

Överläkare Tanja Nummila är glad över att coronavaccineringen fungerat så smidigt i Lojo, men säger att hygien och avstånd fortsätter att vara viktiga tills alla vaccinerade har fått sin boosterdos.
Onsdagen den 26 maj öppnar Lojo bokningskalendern för alla som vill ta coronavaccin, också för de allra yngsta med rätt till vaccinerna. Tanja Nummila, överläkare för öppenvården i staden och läkare med ansvar för smittsamma sjukdomar, är nöjd.
– Vi är otroligt glada över att kunna öppna för alla åldersgrupper nu, säger hon.
Lojo ligger i framkant när det gäller coronavaccineringen. Så var det inte först. Till en början uppfattade stadsborna att vaccineringstakten var trög. Det hängde ihop med att det fanns många äldre, en stor vårdpersonal och många i riskgrupp att vaccinera före alla friska. När de grupperna var under kontroll kunde man sätta upp ett system för resten av invånarna. Sedan dess har arbetet löpt.
När Lojo öppnar vaccineringsbokningen för alla som fyllt 16 ger man ut tider över en treveckorsperiod för att göra det så lätt som möjligt för så många som möjligt att pricka in en tid i kalendern.
På tisdagseftermiddagen kastar Nummila en blick på statistiken som uppdaterats en timme tidigare.
– Nu har 52,7 procent av Lojoborna fått sin första vaccindos, 7,9 procent sin andra, säger hon.
Går man närmare in på siffrorna ser man att över hälften av dem som fyllt 80 fått båda doserna.

16 års ålder absolut krav

Ur ett vårdperspektiv är det viktigt att vaccineringsmaskineriet inte hackar. På Lojos webbplats är stadens önskemål därför tydligt utskrivet. Det går att boka om en tid man redan fått, men staden avråder från det. Motiveringen är att vården får begränsade mängder vaccindoser och att det är viktigt att logistiken håller.
– På Institutet för hälsa och välfärd har man egentligen gett lite mer svängrum i den här frågan, men den krassa verkligheten är att vi inte har så många lediga tider att erbjuda när bokningarna för den andra vaccindosen redan är gjorda, säger Nummila.
Orsaken till att Lojo nu öppnar för friska 16–30-åringar är att åldersgruppen 20–30 är relativt liten i staden.
– Så vi beslöt oss för att öppna för fyra yngre årskullar också. Sammanlagt är gruppen ändå mindre än alla femtioåringarna tillsammans, säger Nummila.

Ni påminner på er webbplats om att de yngsta måste ha fyllt 16 när de bokar tid. Varför det?

– Hittills har man kunnat boka tid enligt sitt födelseår, men det går inte med dem som är födda 2005. Vaccintillverkarnas nedre gräns är absolut, så man måste faktiskt ha fyllt 16 för att få vaccinet, det räcker inte att vara född rätt år.

Nästan alla håller tiden

Hur har ni det med folk som bokar tid men inte dyker upp?

– De är extremt få. De äldsta kan lätt drabbas av akuta sjukdomar och inte komma då, men annars kommer alla på utsatt tid.
Nummila har funderat på vad som kunde motivera de yngsta att boka tid snabbt.
– För att få det europeiska vaccineringsintyget krävs att man tagit båda vaccindoserna. Den som tar sin första spruta i början av juni får sin andra i början av september. Då kan man ännu hinna med en europeisk festival eller två den här säsongen ... Kanske det kunde fungera som morot?
Stadens välfärdsdirektör Tuula Suominen säger att vaccineringsprojektet visat hur viktigt det är att kommunikationen fungerar.
– Coronafrågorna intresserar så vi har satsat på att informera snabbt både på finska och svenska. Lojoborna följer aktivt frågorna kring pandemin och vaccineringarna.
Så länge efterfrågan och utbud möts i tidsbokningen fortsätter staden vaccineringarna enligt den modell man byggt upp.
– Ifall tiderna inte räcker blir följande steg är att öppna för vaccinering utanför tjänstetid, säger Suominen.
Vecka 20 hade Lojo inte ett enda fall av coronasmitta.
ANDRA LÄSER