Obligatorisk vaccinering för vårdare? Så tycker politikerna

Social- och hälsovårdsministeriet förbereder en ny paragraf som kunde göra coronavaccinering obligatorisk för en del yrkesgrupper. Men i riksdagen får det halvfärdiga förslaget svagt stöd. Omorganisering av arbetsuppgifterna nämns som en bättre metod för att trygga patienters hälsosäkerhet.

Fyra politiker – Harry Harkimo, Jussi Halla-aho, Anna-Maja Henriksson och Markus Lohi – berättar hur de ställer sig till ett eventuellt vaccintvång.

Ännu i slutet av oktober sade statsminister Sanna Marin (SDP) att frågan om obligatorisk vaccinering inte har diskuterats inom regeringen. Efter regeringens förhandlingar i onsdags blev svaret ett annat.

Marin bekräftade då att Social- och hälsovårdsministeriet bereder en ny paragraf till lagen om smittsamma sjukdomar. Paragrafen kunde göra coronavaccinering obligatorisk för en del yrkesgrupper, exempelvis för dem som jobbar inom social- och hälsovårdsbranschen.

Det är fortfarande oklart om paragrafen någonsin blir verklighet och hur den i så fall slutligen kommer att se ut. Enligt Marin är regeringen medveten om att den kan stöta på juridiska hinder, eftersom den märkbart begränsar individens rättigheter.

I riksdagen är ivern inför den eventuella paragrafen inte särskilt stor. Från både regeringspartier och oppositionshåll höjs flera kritiska röster.

– Jag anser inte att det finns ett behov av det, säger regeringspartiet Centerns riksdagsledamot och social- och hälsovårdsutskottets ordförande Markus Lohi.

– Som läkare anser jag att vaccineringar ska vara frivilliga. Det finns andra alternativ att trygga patienters hälsosäkerhet, säger oppositionspartiet Kristdemokraternas riksdagsledamot Sari Tanus.

Kristdemokraternas riksdagsledamot Sari Tanus hoppas på andra åtgärder i stället för ett tvång att vaccinera sig.

Kommer vårdare lämna jobbet?

Orsakerna till det svaga intresset för paragrafen är många. Bland annat befarar Lohi att ett vaccinkrav kunde leda till att klyftan mellan dem som säger ja till vaccin och de som är vaccinkritiska växer ytterligare.

Det finns redan några vårdare som skrivit att de lämnar jobbet om vaccinen blir obligatoriska.

Tanus ser en risk för att Finlands redan nu svåra vårdarbrist blir ännu värre om coronavaccinering blir ett måste.

– Det finns redan några vårdare som skrivit att de lämnar jobbet om vaccinen blir obligatoriska. Det har vi inte råd med i Finland.

Hon anser att ett bättre alternativ är att informera så mycket som möjligt om nyttan av vaccinering. Om det fortfarande finns vårdare som inte vill ta vaccinet bör arbetet enligt henne omorganiseras så att ovaccinerade vårdare inte möter patienter.

Riksdagsledamot och social- och hälsovårdsutskottets ordförande Markus Lohi (C) hör till dem som inte ställer sig bakom ett eventuellt vaccinkrav.

– Det finns tydliga belägg för att vaccinen ger ett mycket gott skydd mot allvarlig covid-19. De som är rädda för att ta vaccin bör också minnas att man aldrig på förhand vet hur illa man drabbas ifall man blir smittad av viruset.

Oppositionspartiet Sannfinländarnas tidigare ordförande Jussi Halla-aho ansluter sig också till gruppen som är kritiska till eventuell obligatorisk vaccinering.

– Jag tror att tvångsvaccinering snarare skulle göra mer skada än nytta. Jag tror inte att en person som bestämt sig för att inte ta vaccinet plötsligt skulle göra det för att det blir ett måste.

Skyldighet att uppge om man är ovaccinerad

En som däremot ställer sig positivt till det eventuella vaccinkravet är riksdagsledamoten och Rörelse Nus ordförande Harry Harkimo. Han anser att det är viktigt att de som möter patienter ska vara vaccinerade.

Rörelse Nus Harry Harkimo stödjer ett eventuellt krav på att vårdpersonalen tar coronavaccinet.

– Dessutom handlar det inte bara om det. Vi har så får vårdare i Finland att vi inte kan riskera att de själva insjuknar och därmed blir borta från jobbet, säger han.

Harkimo tror inte att ett tvång skulle leda till att vaccinfrågan polariseras ytterligare.

– De som är kritiska är det redan nu. Jag tror inte att det spelar så stor roll.

Harkimo oroas över Finlands allt sämre epidemiläge, och säger att det behövs en lagändring om arbetstagares skyldighet att uppge om de är vaccinerade.

I nuläget har arbetsgivare rätt att ställa frågan om arbetstagaren tagit coronavaccinet. Arbetstagaren behöver dock inte svara.

Också Markus Lohi är inne på samma spår.

– Jag anser att det finns skäl att utreda om man kunde precisera den nuvarande lagstiftningen så att arbetstagare är skyldiga att uppge om de vaccinerat sig eller inte ifall deras arbetsgivare frågar.

Riksdagsledamot och social- och hälsovårdsutskottets ordförande Markus Lohi (C) hör till dem som inte ställer sig bakom ett eventuellt vaccinkrav.

Främmande tanke för justitieministern

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) ger medhåll för att ett vaccinkrav inte är en juridiskt enkel sak att införa.

Hon säger att hon i det här skedet inte vet hur den exakta paragrafen kommer att formuleras, men hon har fått bilden av att det inte kommer att handla om ett vaccinkrav för alla inom social- hälsovårdsbranschen.

Anna-Maja Henriksson. Arkivbild.

– Men det är ett faktum att vi måste se till att de som behöver vård kan få det utan att behöva vara rädda för att bli coronasmittade. Enklast skulle självklart vara att alla frivilligt tog vaccinet, säger hon.

– Jag har svårt att förstå att vårdare med gott samvete kan gå till jobbet om de är ovaccinerade och arbetar med sjuka människor och äldre.

Även om det ännu är oklart hur den slutliga paragrafen kommer att se ut är Henriksson tydlig i sin ståndpunkt.

– För mig känns tanken om ett krav på vaccinering väldigt främmande.

Artikeln har uppdaterats 12 november klockan 20.45: Ett citat av Anna-Maja Henriksson är nu preciserat.

ANDRA LÄSER