Med trösten intecknad

Bilderboken Vi är lajon! gestaltar hur ett barn tackat ett syskons svåra sjukdom. Den ingår i vågen av sick-litt som strömmat genom barnlitteraturen och som beskriver sjukdomsförlopp och deras intrång i vår vardag.

Varken Jens Mattssons text eller Jenny Lucanders bild skriver läsaren budskap på näsan. Tvärtom finns en generös inbjudan till ett leklandskap.