Julkortsminskning och strejk fick negativa följder för Posten – svagt fjärde kvartal sänkte resultatet

Fjolåret blev sämre än året innan för Posti Group. - Vi måste på alla sätt återställa kundernas förtroende för Posten, säger vd Turkka Koivisto.

Postens omsättning sjönk.
Postens resultat för 2019 präglas av ett svagt fjärde kvartal. Omsättningen sjönk med 6,6 procent från samma tidsperiod 2018, till 392,9 miljoner euro. Det justerade rörelseresultatet stannade på 5,4 miljoner, jämfört med 20,5 året innan.
Förväntningen var att 2019 års omsättning och resultat skulle förbättras jämfört med 2018, men resultatet försämrades och omsättningen stannade på samma nivå. Det justerade rörelseresultatet för 2019 blev 39 miljoner, att jämföra med 47 miljoner 2018.

Strejken slog hårt

Den omfattande strejken som arbetstagarunionen Pau inledde i november fick som väntat följder i form av intäktsbortfall.
Vd Turkka Koivisto säger att man redan innan strejken inleddes kunde se att kunderna anlitade andra leverantörer.
– Fjärde kvartalet är traditionellt sett viktigt för Posten, men problemen i samband med poststrejken orsakade en minskning i omsättningen. På grund av strejken hade vi också problem med kvaliteten på tjänsterna i vissa områden, särskilt i huvudstadsregionen. Vi måste nu på alla sätt återställa kundernas förtroende.
En annan betydande faktor till den försämrade omsättningen är att folk skickar färre julkort. Antalet sjönk med 30 procent jämfört med 2018.
– Det har haft en stor inverkan, eftersom julkorten tidigare har utgjort en betydande andel av den årliga omsättningen. Den negativa utvecklingen lägger ytterligare press på att förändra bolagets kostnadsstruktur.
Brevförsändelserna minskar i tilltagande takt. Antalet skickade brev sjönk med 16 procent jämfört med 2018, samtidigt som paketen ökade med 7 procent.
Turkka Koivisto säger i pressmeddelandet att just paketen kommer att spela en nyckelroll för bolaget i framtiden. Under året har 1 700 nya paketavhämtningsautomater öppnats runtom i landet.
– Vi eftersträvar tillväxt särskilt inom pakettjänsterna, näthandeln och den logistiska affärsverksamheten. Det är där Postens framtid finns.

Posti i siffror

Helåret 2019, 2018 i parentes.
Omsättning, milj. euro 1 564,6 (1 559,3)
Justerat rörelseresultat, milj. euro 39 (47)
Genomsnittlig personalmängd, 16 569 (16 425)

ANDRA LÄSER